UNDERREGULERING AV PENSJONSTILLEGGENE

Greier LO det pensjonistene ikke får til?

I en oppsiktsvekkende artikkel i Dagbladet 29. april krever den mektige LO lederen, Hans Christian Gabrielsen, i klare ordelag at pensjonistene må tilgodesees i forbindelse med årets trygdeoppgjør. Flere år på rad med reallønnsnedgang for pensjonistene – NOK er NOK sier LO lederen.

Og hva er det som er så oppsiktsvekkende!

Det har vært slik at arbeidstakerorganisasjonene i hovedsak har prioritert sine egne medlemmer, lønnsmottakerne. Pensjonistene har således ikke fått nyte godt av arbeidstakerorganisasjonenes samlede styrke, forhandlingsevne og muligheter til å iverksette sanksjonstiltak.

Pensjonistenes evne til å hevde sine interesser overfor myndighetene, er begrenset. Dette skyldes to forhold. Det ene er at de bare i svært liten grad viser evne og vilje til å samordne sine interesser. Det andre er at de knapt har sanksjonsmuligheter. Når de største pensjonistorganisasjonene møter regjeringen til de årlige drøftinger om trygdeoppgjøret med hver sine mandater, er resultatet gitt. Pensjonistene kan vinne noen små trefninger, men regjeringen vinner alle de store slagene.

LO sin inntreden på pensjonistenes side, vil kunne endre maktforholdene til pensjonistenes fordel. Vi vet ikke hvor langt LO måtte være villig til å gå, men med Arbeiderpartiet som støttespiller i kulissene, vil LO kunne mobilisere en motmakt som regjeringen vanskelig skulle kunne ignorere!

LO vil endre bestemmelsene i pensjonsforliket om underregulering av pensjonstilleggene. Hensikten med underreguleringen var at pensjonistene skulle få en inntektsutvikling noe mindre enn det lønnsmottakerne ville få, men større en prisveksten. De siste årene har pensjonstilleggene vært lavere enn prisveksten.

Reallønnsnedgang for pensjonistene har ikke vært hensikten.

I år vil LO at pensjonstilleggene skal gis vekst i kjøpekraften. For Arbeiderpartiet vil vi tro at dette kan sees i forbindelse med deres målsetting om å minke forskjeller i samfunnet.

Vi er spente på utviklingen. Vårt standpunkt til underregulering av pensjonstilleggene er forskjellig fra LO sitt. De vil endre underreguleringen – vi vil fjerne den!

Vi ser ingen holdbar grunn til at pensjonistene som gruppe skal bli utsatt for en særbehandling som underreguleringen er. Vi mener pensjonistene skal ha krav på samme utvikling av sin kjøpekraft som andre grupper i samfunnet. Vi vet ikke om noen annen gruppe i samfunnet som blir utsatt for særbehandling tilsvarende det pensjonistene her blir utsatt for

Den eneste mulige saklige grunn for underreguleringen vi kan se, er at staten skal spare penger. Hvis så er, måtte det eneste rimelige være at alle andre grupper i samfunnet fikk være med å spare staten for utgifter på tilsvarende måte!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter