Ukebrev – Senior Norge v/Christin Engelstad

Hvem bør bli Senior Norges hederssenior 2019?

Senior Norges hederssenior kåres hvert år under festforestillingen i Oslo rådhus i forbindelse med FNs internasjonale eldredag 1. oktober. Vet du om en hedersmann eller kvinne som fortjener å bli hedret? Send forslag til post@seniornorge.org innen 20. august

En hederssenior må blant annet:

– være over 50 år

– ha gjort en innsats for seniorer i samfunnet

– ha bidratt, utmerket seg eller gjort noe spesielt i frivillige og upolitiske organisasjoner, lag eller foreninger

– ha utmerket seg på en særlig positiv, og gjerne original, måte i samfunnet

Mer informasjon og omtale av tidligere hedersseniorer finner du på https://seniornorge.org/hederssenior/

 

Tull med ventelistetall på sykehjemsplass i kommunene

Bergen har landets lengste sykehjemskø, mens ingen står på venteliste i Oslo. Det viser tall fra Kommunal Rapport. Men det betyr ikke at vi automatisk ville velge oss tilhørighet til Tigerstaden. Kommunene fører nemlig ventelistene på hver sine måter. Det kan gjøre avsløringer, sammenligninger og kåringer meningsløse.

Når Oslo er én av minst 229 kommuner som ikke har noen på venteliste, ifølge de siste tallene Helsedirektoratet har innhentet fra kommunene, er det ikke ensbetydende med at det ikke er eldre som venter på langtidsplass. Oslo gir seg selv 14 dager på å iverksette vedtaket før noen blir satt på venteliste.

I Bergen blir alle oppført på venteliste umiddelbart etter vedtak om sykehjemsplass.

Lovverket åpner for at kommunene selv skal kunne gi forskrifter om tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Senior Norge mener det bør være like kriterier for tildeling og håndtering av sykehjemsplasser. Nasjonale kriterier er varslet. Vi venter!

Kilde: Kommunal Rapport

 

 Facebook.

Denne uken har vi nådd ut til ca. 4 000 personer på Facebook. Toppsaken var historien om Kåre (94) og Ingebrigt (94). De to gamle herrene får ikke bo på samme sykehjem som sine koner! Delta i debatten og si din mening på vår Facebookside. Du kan også lese saken ved å følge

lenken under. (Betalingsmuren er fjernet).

 

https://nye-troms.no/nyheter/det-er-forferdelig-a-vare-tvunget-fra-hverandre/19.12816?bclid=IwAR2zAzsirzxYIHCsA8g7xizA6kdNsrU0sLm0imUxtm2OhV1XNuUhuaci7Qs

 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter