Ukebrev – Senior Norge v/Christin Engelstad

Sommerfest for beboerne på Oslos sykehjem

Av Christin Engelstad, redaktør

Tirsdag og onsdag forrige uke arrangerte Senior Norge sommertreff på Sporten ved Frognerseteren. Bortimot 150 gjester fra 23 sykehjem deltok på arrangementet fordelt på to dager. Folkekjære skuespillerinne og instruktør Lise Fjeldstad, pianist Olav Egge Brandal og sopran Ida Katrine Hagen Johansen skapte god stemning med dikt og musikk. Lise Fjeldstad beveget oss alle så det ble både latter og tårer. På tirsdag leste eldrebyråd Tone Tellevik Dahl dikt om sanser og minner. Begge dager avsluttet vi med allsang. Populære Prøysenviser og kjente barnesanger.

Arrangementet gjennomføres med innsats fra ansatte og frivillige i Senior Norge og med støtte fra Oslo kommune. To flotte dager både for gjester, hjelpere og oss som får stelle i stand festen.

 

 

Bryter norske kommuner eldres menneskerettigheter?

Av Christin Engelstad, redaktør

Ifølge Norges institusjon for menneskerettigheters (NIM) rapport «Eldres menneskerettigheter – Syv utfordringer» står eldreomsorgen i Norge overfor mange menneskerettslige utfordringer. Torsdag forrige uke arrangerte NIM debatt hvor tre av rapportens temaer sto sentralt:

Underernæring og uheldig legemiddelbruk

Tvungen helsehjelp

Vold og overgrep mot eldre.

En tredjedel av eldre pasienter på sykehus og i helse- og omsorgstjenesten i kommunene er underernært eller risikerer underernæring. Forskning viser i tillegg at 44% av beboerne på sykehjem brukte minst ett  legemiddel som var potensielt uheldig for dem. Rapporten viser også at Helsetilsynet har avdekket utstrakt bruk av tvang, ved sykehjem.

NIM har også sett på situasjonen til voldsutsatte eldre. Forskning viser at inntil 76 000 hjemmeboende eldre over 65 år rapporterer om at de er blitt utsatt for vold, ofte fra nære pårørende. Myndighetene har en plikt til å forebygge, avverge, etterforske og straffeforfølge vold og overgrep. Tallene er store og alvorlige, men likevel blir eldre i liten grad inkludert i kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. NIM mener at kommunene bør utarbeide og iverksette handlingsplaner mot vold i nære relasjoner, og som inneholder konkrete tiltak rettet mot eldre.

Senior Norge mener at sivilsamfunnet og frivilligheten har et spesielt ansvar for å bidra til at eldres menneskerettigheter blir respektert.

 

Svar på innlegg om selvmord og selvskading blant eldre

Av Stig Klingstedt, leder Ressursgruppe jus og økonomi

Vår generalsekretær, Knut Christian Høvik, skrev i forrige ukebrev om arbeidet Senior Norge gjør for å stoppe selvmord og selvskading blant eldre. En av våre lesere, Ragnar Olsen, sendte følgende innlegg om saken:

«Det er dessverre slik at mange eldre finner de siste leveårene plagsomme og menings/hensiktsløse.

Mange ber til Gud om å få slippe å våkne opp neste morgen (men han hører jo ikke). Noen tar grep selv og det blir sjelden noen god opplevelse for pårørende og andre. Det blir feil å sette dette i samme bås som selvmord.

Det må bli en menneskerett og kunne få avslutte sitt liv på en verdig måte når det å leve er blitt uten mening.»

Senior Norge har vært i kontakt med organisasjonen «Rett til en verdig død» som nå har vel 3000 medlemmer, hvorav de aller fleste er eldre. Det at denne organisasjonen eksisterer og har økende medlemstall indikerer at mange eldre opplever tilværelsen som meningsløs. Dette må både myndigheter, organisasjoner og hver enkelt av oss ta alvorlig. Vi må sørge for at alle i Norge opplever en trygg og meningsfull alderdom. Senior Norge arbeider nå mot Helse- og omsorgsdepartementet for å bekjempe ensomhet blant eldre. Lokallag og medlemmer kan bidra i sine miljøer for å støtte eldre. Eldrerådene i kommunene bør ha arbeid mot ensomhet blant eldre som sentrale oppgaver. Hvis alle forener sine krefter vil vi kunne gjøre tilværelsen så god for våre eldre at få eller ingen ønsker å avslutte sine liv på en kunstig måte.

 

Valget 2019: Senior Norges Grand Old Lady

Sentralstyremedlem i Senior Norge, Agnete Tjærandsen, har sagt seg villig til å bli valgt inn i  Nordland fylkes eldreråd som representant for vår organisasjon. Agnete fyller 87 år i november, men har ingen planer om å ”legge opp”. Hun er et forbilde og en ressurs Senior Norge har stor glede og nytte av. Vi ønsker lykke til med valget!

 

 

 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter