Ukebrev – Senior Norge v/Christin Engelstad

Engasjement mot selvmord og selvskading

Av Knut Chr. Høvik

Senior Norge gir innspill til ny handlingsplan som skal forebygge selvmord. Helse- og omsorgsdepartementet leder et stort arbeid med ny handlingsplan for forebygging av selvmord i befolkningen og i helse- og omsorgstjenestene, samt begrense selvskading.

Årlig utføres det opp mot 600 selvmord i Norge, hvorav mellom 75 og 100 i aldersgruppen over 65 år Eldre mennesker forsøker eller tar sitt eget liv blant annet på grunn av ensomhet. I tillegg utføres det omfattende selvskading hvor flere av de som utfører dette ønsker å gjøre slutt på livet sitt. Mellom 5000 og 6000 (familie, venner og pårørende) blir direkte berørt av dette selvmordsomfanget.

Mange ideelle og frivillige aktører og interesseorganisasjoner har verdifull kunnskap og erfaringer som departementet trenger i arbeidet med å utarbeide den nye planen. Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn og andre departementer deltar også i planutformingen Senior Norge er den eneste ideelle organisasjonen som representerer eldrebefolkningen i dette arbeidet.Vår generalsekretær deltar i i dette arbeidet.

 

Norge har ikke en bærekraftig eldreomsorg til å møte et økende antall eldre!

Av Stig Klingstedt, leder Ressursgruppe jus og økonomi

Forrige uke leste vi i Aftenposten om Ibestad kommune (ca. 1370 innbyggere) hvor 25 prosent av befolkningen er over 70 år. Samme artikkel omtalte ytterligere 35 kommuner hvor 20 til 24 prosent av innbyggerne er over 70 år. På landsbasis er 12 prosent 70 år eller eldre. Tallene viser at aldersfordelingen er meget ujevn ute i landet. Prognosene mot 2040 peker mot at den ujevne fordelingen mellom distriktene og byene vil øke. Spørsmålet er da om det nåværende systemet for å ivareta eldreomsorgen er bærekraftig? Nei, Senior Norge mener det må skje vesentlige endringer i ansvarsfordeling og ressursbruk for at alle skal kunne få den omsorg som de har krav på.

Artikkelen om Ibestad forteller at kommunen er i gang med å bygge nytt sykehjem med 16 plasser. I tillegg bygger kommunen 12 omsorgsboliger. Kommunen får da 28 heldøgnsplasser mot dagens sykehjem med 26. Kommunen unnlater å opplyse om at beboernes kostnad for omsorgsbolig ikke følger forskriften om betaling for sykehjemsplass, og kan bli mye dyrere for den enkelte enn en sykehjemsplass. Det kan altså være snakk om en overvelting av det økonomiske ansvaret fra kommunen til den enkelte beboer. Dette er en utvikling som vi ganske sikkert vil se mer av i fremtiden.

 

Eldreombud blir bare for eldre

Av Christin Engelstad, redaktør

Fredag lanserte eldreminister Sylvi Listhaug regjeringens eldreombud. Etter en noe trang fødsel på tross av penger til et eldre-, pasient og brukerombud på 2019-budsjettet, er det nå besluttet at ombudet skal være et eldreombud. Oppdraget er å sette eldres behov, interesser og rettigheter på agendaen på same måte som barneombudet jobber for barn. Ombudet skal ha kontor i Ålesund.  Det er ikke kjent hvor mange som vil være tilknyttet ombudet. Barneombudet har 20 ansatte. Vi venter spent på statsbudsjettet. Senior Norge mener det er klokt at ombudet skal være eksklusivt for de eldre.

 

 

Styremøte i Senior Norge

Tirsdag trådte styret som ble valgt på landsmøtet i mai sammen for første gang på ordinært styremøte. I en liten organisasjon som vår må styremedlemmene være innstilt på å brette opp ermene og bidra i organisasjonsarbeidet.

I løpet av de nærmeste ukene legger styreleder Marvin Wiseth og styremedlem Agnete Tjærandsen ut på turné for å foredra om Senior Norge og seniorlivets muligheter. De skal ut til foreninger og organisasjoner fra Tromsø i Nord til Kristiansand i Sør. God tur!

 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter