Ukebrev – Senior Norge – uke 10 ved Stig Klingstedt

NÅ ER VI I GANG MED NY UTFORMING AV UKEBREVET
Vi varslet forrige som mu uke om at vi skal forsøke å få et litt mer leservennlig ukebrev. Dette er det første forsøket. Vi skal arbeide videre med utformingen og håper at det skal bli så leservennliglig.


SYLVI LISTHAUG, NY ELDREMINISTER
Vi ønsker Sylvi Listhaug til lykke med ny jobb, og håper at hun vil få satt søkelyset på eldrepolitikken i en, for seniorene, positiv retning.

DEL GJERNE UKEBREVET MED BEKJENTE
For en uke siden fikk vi tips fra en leser som fortalte at han pleide å dele ukebrevet med venner som er interessert i seniorpolitikk og kanskje ville støtte vår sak. Dette syns vi er en utmerket ide som vi håper at flere vil gjøre. Vi vil lage en enkel måte å dele brevet på.

SEKRETARIATET HAR SENDT UT MØTEDOKUMENTENE TIL LANDSMØTET DEN 21. MAI
Landsmøtet, som er Senior Norges høyeste organ, har en omfattende dagsorden den 21. mai. I tillegg til den tradisjonelle årsberetningen, regnskap og valg av tillitsvalgte skal Landsmøtet behandle Senior Norges Eldrepolitiske Dokument 2019/2021. Dessuten skal Landsmøtet behandle forslag til reviderte vedtekter. Styret vil også invitere til en eldrepolitisk debatt som skal munne ut i tre ulike resolusjoner fra Landsmøtet. Styret vil legge fram utkast til tekst.

HØRINGSINNSPILL OM ELDRERÅD FOR VIKEN FYLKESKOMMUNE
Senior Norge har fremmet høringsuttalelse angående eldreråd i den nye Viken fylkeskommune. I svaret pekte vi på at eldre er sterkt underrepresentert i de politiske beslutningsorganene. Derfor er det maktpåliggende at organisasjonene får en sterk stilling i eldrerådet. Forslaget fra oss er at samtlige medlemmer i eldrerådet skal velges fra organisasjonene. Det ble også pekt på at rådet skal ha alle saker som angår eldre i god tid før vedtak skal fattes slik at rådet kan ha innflytelse over det endelige vedtaket. Nødvendig sekretærhjelp og opplæring av rådsmedlemmene ble også fremholdt som viktig. Det er viktig at Senior Norge blir godt representert i eldrerådet i Viken fylkeskommune og alle de øvrige fylkeskommunene som nå er under etablering.

UKAS LOKALLAG – AGDER
Senior Norge Agder omfatter det nye Agder fylke. Leder er Liv Espeland, telefon 911 36 335. I Styret sitter ellers Inger Lise Syversen, Else Brit Rud og Rigmor Solbakken som er veteran i Senior Norge Agder. Laget har inngått en gunstig avtale med Boen Gård og planlegger sommerfest der. Ellers har de innledet et samarbeid med Christiansand Sjømannsforening som stiller sine lokaler til disposisjon for vinterhalvårets møter.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter