Ukebrev – Senior Norge v/Stig Klingsted

 

De sykeste risikerer å få besøk av 30 ulike hjemmehjelpere på en måned

Det viser en fersk rapport fra kommunerevisjonen i Oslo kommune.

De som får hjelp to ganger om dagen ser i snitt 16 forskjellige personer i løpet av en måned. For de aller sykeste er tilsvarende tall 29,

Vi forstår at det må bli mange mennesker å forholde seg til når man mottar hjelp av flere skift og mange ulike fagpersoner, men vi mener det må være mulig å organisere arbeidet bedre enn i dag.

En ny standard for hvordan bydelene i hovedstaden skal jobbe ble lansert i begynnelsen av juli. Et av de tydeligste målene er at de som får hjelp av hjemmetjenesten møter medarbeidere de kjenner og er trygge på.

Senior Norge har blitt kjent med at flere bydeler har lyst ut stillinger med svakere norskkrav enn det bystyret har bestemt. Dette vil vi advare på det sterkeste mot. Manglende språkkunnskaper hos hjelperen kan lede til misforståelser og manglende tillit og uro hos bruker.

 

Telenor varsler nedbemanning og tilbyr seniorer fra 58 år sluttpakker

Nye forskningstall viser at man ikke er ønsket i norsk næringsliv dersom man har passert 58 år. Da blir man ikke innkalt til intervju om man søker på stillinger, og man har altså meget store vanskeligheter på jobbmarkedet dersom man skulle være uheldig og bli arbeidsledig. Telenor føyer seg pent inn i rekken av selskaper som ikke setter pris på seniorer. Dette er aldersdiskriminering, noe Senior Norge arbeider for å stoppe.

En av våre lesere som har sett dette på Senior Norges facebook-side har reagert og har også kalt dette for aldersdiskriminering. I rettslig forstand kan et tilbud om sluttpakke trolig ikke rammes av arbeidsmiljølovens forbud mot aldersdiskriminering eller likestillings- og diskrimineringslovens bestemmelse mot diskriminering på grunn av alder. I tillegg er nok Telenors utspill basert på en avtale med arbeidstakernes organisasjoner om hvordan nedbemanningen skal skje. Det som forundrer oss er at ikke organisasjonene krever at også levealdersjusteringen skal kompenseres. Det skulle tilsi sluttpakke til 68 års alder pluss noen måneder for de yngste.

Vi må dessverre konstatere at organisasjonene ser på sluttpakker som et gode for deres medlemmer. De er altså med på å underbygge et negativt syn på eldre arbeidstakere. Dette utnyttes av bedriftene samtidig som de bedyrer at de setter stor pris på seniorene.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har gått sterkt inn for at arbeidstakere skal stå i stillingene så lenge som mulig. Statssekretær Christl Kvam (H) kommenterer Telenors sluttpakker overfor ABC Nyheter på følgende måte:

«Regjeringen har fått på plass en pensjonsreform og andre ordninger slik at folk skal kunne jobbe lenger. Vi forventer at selskapene og virksomhetene, uansett eierskap, ser nytten av seniorenes kompetanse og bidrar til at folk står lengre i jobb.»

NHOs kommunikasjonsdirektør Peter Markovski sier til ABC Nyheter på spørsmål om Telenors kampanje:

«Generelt mener NHO at det er viktig at vi står lenger i jobb, at flere utsetter avgangsalderen og bidrar til fellesskapet over flest mulig år. Både arbeidstakere og arbeidsgivere må bidra til at vi oppnår dette.»

Han vil imidlertid ikke kommentere det aktuelle tilfellet.

Vi i Senior Norge må bare konstatere at intensjoner og mål nok er på plass, men virkeligheten taler at annet språk.

 

Knut Chr. Høvik. Foto: Vestlars

Generalsekretæren fortsetter

Senior Norges sentralstyre har vedtatt å prolongere generalsekretær Knut Christian Høviks åremål til mai 2020.

 

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter