Ukebrev fra Senior Norge v/Stig Klingsted

Flere hundre demente blir borte.
Norsk Folkehjelp melder om flere hundre leteaksjoner årlig etter mennesker med demens som blir meldt savnet. Heldigvis blir de aller fleste funnet i live. Senior Norge er bekymret for Kommune-Norges manglende tempo i arbeidet med å få på plass livreddende teknologi. Klikk her for å se mer fra vår hjemmeside.

                                  

 

 

Bærekraftig samfunn.                                      
En av våre lesere skriver: «Vår verden er i ferd med å gå av hengslene.
Det vi mennesker idag foretar oss på nær sagt alle områder/felt er ikke bærekraftig.
Jeg mener begrepet BÆREKRAFTIG må løftes frem i omtale av alle saker som kommer på bordet.
Ta denne utfordringen!
 «
Vi har svart. Se hjemmeside

Husk å fornye førerkortet dersom det går ut før du fyller 80 år.
Slik det er omtalt i tidligere ukebrev er forskriften for førerkort endret fra juni i år. Det er ikke lengre nødvendig med helseattest før vi fyller 80 år og ellers er frisk. Dersom førerkortet som nå er i bruk går ut før du fyller 80 år må det imidlertid fornyes. Se mer på vår hjemmeside.
Betaling for sykehjemsopphold.
En av våre lesere har stilt spørsmål om hva som gjelder av betaling for opphold på sykehjem.
Hvis du havner på sykehjem vil kommunen trekke 75 % av dine inntekter opp til 1G, deretter 85 % av det overskytende. Det er et fribeløp på NOK 8200 og et fradrag for den som har forsørgeransvar. En ektefelle som fremdeles bor hjemme skal ha den økonomiske situasjon som vedkommende ville ha hatt med etterlattepensjon. Betalingen er begrenset til kommunens reelle kostnad ved oppholdet.  En eventuell formue kan ikke brukes av kommunen som betaling.
Hvis du blir tildelt en omsorgsbolig gjelder imidlertid samme betingelser som om du bor i egen leilighet. Det innebærer at du kan bli nødt til å bruke av din formue for å betale det kommunen krever av betaling.

 

 

 

 

Senior Norge Østfold inviterer eldrerådene i alle kommuner i Østfold til å bruke lagets elektroniske ukeavis som informasjonskanal.           
De skriver bl.a. følgende:
Vi er interessert i å bidra til at de kommunale eldrerådene og deres virksomheter blir bedre allment kjent. Derfor vil vi tilby eldrerådene mulighet til å fremme synspunkter og komme med relevant informasjon om eldrerådenes virksomhet ved leserinnlegg til SENIORAVISA.
SENIORAVISA er en ukeavis som vi gir ut på vår nettside. Nye utgaver hver mandag. Ingen slår oss på frekvens. Nettsideadressen er https://ostfold.seniornorge.org/ Trykk på adresselinken og dere kommer rett inn i SENIORAVISA!
Leserinnlegg kan sendes pr. epost til vår nettsideredaktør, adresse vestlars@gmail.com

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter