Marvin Wiseth

UKEBREV FRA SENIOR NORGE SENTRALT

HILSEN FRA LEDER I SENTRALSTYRET, MARVIN WISETH

Senior Norge arbeider for å bedre tilværelsen til seniorer. De fleste av oss har det heldigvis bra. Men, noen grupper har utvilsomt områder som bør og må forbedres. Derfor er det svært hyggelig at Senior Norge nå opplever vekst i antall medlemmer. Det ser ut som om 2019 skal bli året hvor det meste går rette veien for oss.

Flere lokallag er under etablering. Dette er noe vi kommer tilbake til etter hvert. Men også den generelle aktiviteten hos oss er økende. I mai avholder Senior Norge sitt landsmøte i Oslo. Her vil vi blant annet vedta et seniorpolitisk manifest. Landsmøtet vil bruke mer tid på politikk enn på administrative spørsmål. I den forbindelsen er det viktig å understrekke at vi i Senior Norge er partipolitisk uavhengige. Vi skal være uavhengige av enhver regjering uansett hvilken farge den måtte ha.

Vi opplever at våre medlemmer er opptatt av våre hovedsaker, en verdig alderdom og kampen mot hverdagsdiskriminering. Mange er selvsagt opptatt av sine pensjoner. Senior Norge krever at underreguleringen av pensjonen blir avskaffet. Vi krever at dagens pensjonsmodell som et minimum må justeres slik at kjøpekraften opprettholdes. Vi finner det uakseptabelt at pensjonistene skal bære en større prosentvis reduksjon i sin kjøpekraft i dårlige tider.

Mange eldre opplever sterkt press for å la seg pensjonere før de egentlig ønsker det selv. Mye av livene våre er organisert rundt arbeidet vårt. Og det er selvsagt også en viktig del av vår identitet. Det innebærer en voldsom endring av livssituasjonen til de det gjelder. Det sies at mer enn 80% av livet endres. Når vi da vet at passivitet og ensomhet er store utfordringer for mange eldre, skjønner vi alvoret. Ikke er dette bærekraftig for landet og ikke er det heldig for helsa og tilværelsen til den enkelte.

Vi Senior Norge er opptatt å få frem hvilke ressurser våre seniorer besitter. Mange seniorer omstiller seg lett til nye ideer. Mange kan opplagt fungere i jobbene sine lengere enn de gjør i dag. Men, de kan selvsagt også brukes som de ressurspersonene de er etter at de har gått ut av det ordinære arbeidsliv. Deltidsstillinger på steder hvor livserfaring teller, f.eks. som coach, er helt opplagte områder. Det ytes allerede en kjempeinnsats innen frivillig sektor på dette området fra seniorene.

Vi i Senior Norge lover å arbeide utrettelig for landets seniorer. Dette vil gi bedre helse og bedre tilværelse for seniorene, men også et bedre samfunn.

SENIOR NORGE GJØR EN FORSKJELL
Denne uken ble vi kontaktet av et medlem som ønsket å kjøpe en borettslagsleilighet, men ble nektet på grunn av at borettslagets vedtekter hadde en aldersgrense på 75 år. Da vår generalsekretær kontaktet styret i borettslaget og fortalte at dette strider mot norsk lov, snudde styret. Vårt medlem fikk kjøpt leilighet.

Senior Norge arbeidet intenst i flere år for å få alder tatt med i likestillings- og diskrimineringsloven som ulovlig diskrimineringsgrunn. Til slutt fikk vi gjennomslag. Fra 1. januar 2018 er det forbudt å diskriminere eldre. Samtidig ble boliglovene endret, og det ble tatt inn et konkret forbud mot aldersdiskriminering.

UKENS LOKALLAG, SENIOR NORGE TRØNDELAG
Det ble nedsatt et interimsstyre i november som har ansvaret for hele Trøndelag. Marvin Wiseth leder utvalget og han kan fortelle at det vil bli arrangert et medlemsmøte ultimo mai. I tillegg til at det vil bli valgt nytt styre vil det bli redegjort for Senior Norge seniormanifest. Det vil dessuten bli vedtatt en møteplan for resten av 2019.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter