Ukebrev fra Senior Norge sentralt

NAV VIL FORTSETTE Å STØTTE INSTALLASJON AV KOMFYRVAKT
NAV har lyttet til kritikken og argumentene fra brannvesenet om å ta ut komfyrvakt av etatens portefølje av hjelpemidler fra 16. mai 2019, og har etter en ny vurdering besluttet å videreføre ordningen.
Beslutningen er tatt etter at NAV har vært i kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for å få mer informasjon om situasjonen på området.
? Vi har nå gjort en ny vurdering i saken og har besluttet å beholde komfyrvakt som et hjelpemiddel, i første omgang i to år, sier seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien i NAV.
Det er kommunene som har ansvaret for å installere dette utstyret. NAV vil i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sikre at rutinene for installasjon er gode nok.
Eldre som ennå ikke har komfyrvakt bør be om det i løpet av de to årene som ordningen forlenges.

SENIOR NORGE SNUR PÅ UTVIKLINGEN
Senior Norges sentralstyre hadde møte i uken, og konstaterte at medlemsvervingen har skutt fart. Medlemstallet øker nå jevnt og trutt. Det er ny entusiasme å spore. Det er gode nyheter for alle som støtter vårt arbeid for eldre i samfunnet.
Sentralstyret ønsker en eldrepolitisk debatt på Landsmøtet, og forbereder et forslag til eventuelle resolusjoner som kan vedtas og fremmes for ansvarlige myndigheter. Vi ser frem til Landsmøtet den 21. mai og håper at Senior Norge kommer sterkt ut på den eldrepolitiske banen.

UKENS LOKALLAG
På grunn av kommune-sammenslutningene er medlemmene i tidligere Røyken og Hurum nå overført til Asker. Kontaktperson er Axel Wannag, tlf. 900 31 209. Asker har etter hvert fått en viss kontakt med kommunen rundt stikkordet «samvirkning» – en ny arbeidsform hvor kommunen i enda større grad enn i dag skal være i forpliktende dialog med innbyggerne om aktuelle saker. I neste møte kommer direktøren for «medborgerskap» og forteller hvordan hun skal arbeide sammen med organisasjonen fremover. Lokallaget arbeider, som andre, med å få riktig kontakt slik at Senior Norge, Asker blir en av de organisasjonene som inviteres inn i det nye eldrerådet fra 2020. Ellers er laget opptatt av kapasiteten i eldreomsorgen ? særlig dagtilbudene til de med lettere demens. Videre leker man litt med en plan for å forsøke å få frem en hjemmevisitt-tjeneste for vurdering av alle risikoforhold rundt ulykker i hjemmet. Det er jo der de fleste ulykker blant eldre skjer.

Ha en flott uke!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter