Trenger pårørende et eget utvalg?

I skolevesenet har man et FAU – foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn i skole, er medlem i foreldrerådet. Således har alle foreldre en instans å henvende seg til. Slik er det ikke med pårørende til demente og pleietrengende. De må stort sett greie seg selv som best de kan. Det er en voksende forståelse at de pårørende i alle kommuner bør få et lovpålagt utvalg som de kan søke hjelp hos. FAU-modellen kan være et forbilde.

Vi ser av NRK-nyheter den 18. juni at det er etablert to aksjoner som fremmer krav om at eldre, pleietrengende og deres pårørende bør få sine egne brukerutvalg. Dette gjelder De Pårørendealliansen og Pårørendeaksjonen.

Les gjerne hva aksjonsleder Anita Vatland uttaler til NRK:

«Utfordringa for pårørende innenfor eldreomsorga er at ein ikkje har en stad å gå. Ein kan ta ein samtale med den næraste pleiaren, men det er ikke system og rutiner for å ta slike vidare, seier ho».

Vi ser av NRK-nyheter at Pårørendeaksjonen mener et eget brukerutvalg vil kunne lette hverdagen for de pårørende og gi bedre tjenester. Da kan saker blir tatt opp med ledelsen på en profesjonell måte. De kan få en formell stemme og sleppe å stikke hodet fram alene.

Det kan ha vært slik at pårørende blir oppfattet som brysomme og masete. De skulle heller være slik at de pårørende blir sett på som en ressurs.

Vi vil tro at det er grobunn for de ideene som fremmes av de to aksjonsgruppene. Vi ser at den nylig avgåtte Eldre- og omsorgsministeren støtter forslaget fra Pårørendealliansen og opplyser at hun ser for seg at det utarbeides en pårørendestrategi. Vi får se hva som skjer etter hvert.

I nye Moss kommune er Frederik Hallerstig tilsatt som pårørendekoordinator. Under et før- valget-møte som arrangeres den 29. august av initiativtagere Bjørn Boge og Karine Westefeldt i Frivillighetens Hus, Skarmyra i Moss, vil Frederik fortelle om sin rolle og oppgaver som pårørendekoordinator. Vil dere høre mer om dette så er det bare å møte opp.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter