Sur-søt nyhet – tillegg for minstepensjonister!

Vi har det for å applaudere når minstepensjonistene får et ekstra løft for å henge med i velstandsutviklingen. Nå blir det gitt et ekstra tillegg på kr. 4.000,- til enslige minstepensjonister. Vi ser av ABC-nyheter den 19. september at denne gruppen over de siste tre år nå vil ha fått til sammen kr. 12.000 i ekstra tillegg på årsbasis.

Ekstratillegget i minstepensjon for enslige er med virkning fra 1. september. Minstepensjonen for enslige pensjonister er nå kr. 202.818.

Dette skulle jo egentlig være en gladmelding, men her er det grupper som ikke blir begunstiget. Det er derfor vi betegner det som en sur-søt nyhet.

Vi tar til etterretning at gifte minstepensjonister ikke får ta del i gildet. Vi går ut fra at forskjellsbehandlingen er begrunnet med at det er dyrere å bo alene enn om to bor sammen.

Det som er mer til bekymring er at pensjonister som har offentlig tjenestepensjon, ikke får glede av økninger i pensjon fra Folketrygden. Disse går nemlig til fradrag fra den offentlige tjenestepensjon. Dette innebærer at verdien av de private pensjonene reduseres hver gang det gis tillegg i Folketrygden. Altså, det samlede beløpet som utbetales av Folketrygden og offentlig tjenestepensjon er konstant. Det vil si at inflasjonen hele tiden reduserer realverdien av den samlede pensjon.

Denne diskrimineringen er uhørt og grotesk urettferdig. Det kan se ut som om det bare er Pensjonistforbundet som er engasjert i saken. Det burde være en toppsak for alle pensjonistorganisasjonene, spesielt skulle dette gjelder LOP (landslaget for offentlige pensjonister). Samtidig er det en sak hvor pensjonistorganisasjonene burde kunne samles om en felles strategi for forhandling med myndighetene.

De som på vegne av pensjonistene har forhandlet frem denne ordningen, må ha gjort en særdeles dårlig jobb – i den grad det har vært reelle forhandlinger.

Pensjonistorganisasjonene skulle kreve av myndighetene at ordningen tas opp til reforhandling. Pensjonistene skulle sikres en utvikling av pensjonenes realverdi på linje for det som gjelder pensjonister i privat sektor.

Så gjenstår å se hvorvidt pensjonistorganisasjonene tar opp hansken og utfordrer myndighetene – eller om de fortsatt lukker øynene og lar ting gå sin skjeve gang!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter