Styreprotokoll 7/19

SENIOR NORGE Østfold avholdt årets 7. styremøte i Edwin Ruuds omsorgssenter i Mysen den 28. august 2019.

Tilstede under møtet var: Arne V. Larsen, Øivind Strømnes, Vinni Hestenes, Terje Lloyd Andersen, Jan Riis, Adolf Jørgen Olsen og Finn Åsmund Johnsbråten. Møtet ble ledet av sistnevnte.

 

Edwin Ruuds omsorgssenter.

Omsorgssenteret er bygget på grunnlag av testamentarisk gave fra en utvandret østfolding. Eneste betingelser var at pengene skulle brukes til sykehjem for eldre med utsikt over Eidsbergdalen! Det ble bygget i 1964 og består av sykehjem og omsorgsboliger.

En omvisning i bygget viste lyse romslige rom og hva vi måtte kunne kalle 100% orden. Rolig hyggelig atmosfære. Det er kun enerom på Edwin Ruuds. Store rom med bekvemmelig plass også i baderommene. All mat leveres fra eget kjøkken til spisetider som er vanlig ellers, frokost kl. 0900, lunsj kl. 1200 og middag kl. 1600.

Takk til virksomhetsleder Jan Erik Eide for omvisning og interessant orientering om virksomheten.

 

Hvorfor styremøte på sykehjem

Ved å legge styremøte til et sykehjem får vi førstehåndskontakt med miljøer vi arbeider for. Vi får bekjentskaper og vi blir kjent. Styret vil vurdere om vi skal legge flere av styremøtene til andre sykehjem. Besøket på Edwin Ruuds var en meget positiv opplevelse.

 

Regnskap/økonomi

Regnskap pr. 24. mai ble forelagt av Vinni Hestenes. Det viser en drift som samsvarer godt med budsjett med et rimelig overskudd og god likviditet.

I forbindelse med temamøtene skal kr. 500,-  i vekslepenger vedrørende salg av vafler/kaffe overleveres kjøkkenbetjentene ved møtets begynnelse. Skal telles opp av 2 personer ved overlevering til kasserer ved møtets slutt.

 

Datahjelpen – hendt siden sist!

Vi konstaterer at det er liten endring i andelen som ikke er på nett. Den synes å være nærmest konstant i gruppen eldre enn 80, og med marginale endringer for de under 80.  Forbausende er at så meget som en av 3 under 70 fortsatt ikke er på nett. Problemet med manglende digitale ferdigheter for de eldre årsklassen vil komme til å vare i mange år.

Vår hovedsatsing vil være rådgivingstjeneste «Datahjelpen» – ring Terje Lloyd Andersen, tlf 922 87 090. Utfordringen er å få gjort tjenesten godt nok kjent blant våre medlemmer.

 

Medlemsutviklingen

Siden januar 2018 har vi rekruttert mer enn 400 nye medlemmer. Hittil i år har vi mistet 135. Vi tolker dette dithen at frafallet av nyrekrutterte medlemmer skyldes at de i forbindelse med rekrutteringen har fått alt for lite informasjon om foreningen og virksomheten. Foreningen har nå 725 medlemmer.

  

Besøk til SENIORAVISA

SENIORAVISA er stadig godt besøkt. Antall besøk kan variere fra måned til måned. Det ligger an til at vi oppnår omtrent samme årsresultat som i fjor, noe over 54.000 besøk. Det er vi gjerne stolte av!

 

Fornyelse og salg av annonseplasser

Vi har i alt 15 annonseplasser i SENIORAVISA. Disse gir oss i alt en inntekt på kr. 65.000 og er vår desidert viktigste inntektskilde. Ut året gjenstår å fornye 12 annonser eller selge nye. Det står igjen å fornye/selge 5 annonser.

 

Årets hederssenior

Vi har anbefalt overfor SENIOR NORGE to kandidater til årets hederssenior.

 

Temamøte 3. september – SENIORJUS v/Audhild Freberg Iversen

Vi gjennomgikk sjekklisten og fordelte oppgaver!

 

Eldrerådene

Vi har meldt inn i alt 7 kandidater til eldreråd i sine respektive bostedskommuner. Valget skjer i løpet av høsten.

 

Kommende temamøter

  1. oktober: «et aldersvennlig Norge» v/Trude Drevland, 6. november: «Private aktører i helsevesenet» v/statssekretær Anne Bramo, 4. desember: sesongavslutning/hyggemøte.

Ajourført aktivitetskalender ligger ute på vår nettside

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter