Styreprotokoll 3/19

SENIOR NORGE Østfold avholdt årets tredje styremøte i Tune Bibliotek den 27. februar 2019.

Tilstede under møtet var: Arne Vestergaard Larsen, Øivind Strømnes, Jan Riis, Roger Kristoffersen og Finn Åsmund Johnsbråten. Møtet ble ledet av sistnevnte.

Forberedelser til årsmøte 6. mars 2019

Vi gjennomgikk årsberetning for 2018, handlingsplan for 2019, regnskap for 2018 og budsjett for 2019. Styret var enige om at de gjennomgåtte dokumenter forelegges årsmøtet for godkjennelse. Årsmøtet vil bli ledet av Arne Vestergaard Larsen.

Styret vil foreslå 3 representanter og en reserve for Senior Norge sitt landsmøte i mai måned.

Det må velges et tellekorps.

Valgkomiteens arbeid.

Valgkomiteen har gjennomgått medlemslistene og så langt kommet frem med en kandidat som synes meget aktuell.

Vi vil få 3 forfall fra nåværende styre. Kun en av disse behøves erstattes. Det er styrets vurdering at vi likevel vil ha nok medlemmer i styret.

Møteprogram – aktivitetskalender

Programmet for 1. halvår er i hovedsak fastlagt mens programmet for 2. halvår gjenstår. Temaer, tid og sted for møtene fremgår av aktivitetskalender. I kommende møter vil møteinnbydelsen bli lagt ut på bordene. Aktivitetskalenderen vil bli vist på baksiden av møteinnbydelsene.

Våre inntektskilder

Våre viktigste egne inntektskilder er 14 annonser i SENIORAVISA/nettsiden vår, møteinntekter og grasrotandelen. Disse gir til sammen ca. kr. 105.000. I tillegg har vi søkt SENIOR NORGE om driftsstøtte, kr. 35.000. Inntektsbudsjettet er således på kr. 140.000.  Driftsstøtte fra SENIOR NORGE for første halvår, kr. 17.500 for er allerede mottatt.  Disse inntekter gir gode forutsetninger for drift av foreningen.

Beholdning kasse/bank

Foreningen har en god likvid situasjon

Data-hjelpen – hent siden sist

Vi får stadig henvendelser til «Data-hjelpen», men regner med at det enda vil ta en tid før vår rådgivingstjeneste blir godt nok kjent.

Vi kommer snart med et nytt innlegg på siden for «Datahjelp» – «Bli bedre kjent med tastaturet på PC’en». Det kan bli en fin hjelp for noen og enhver.

Medlemsutviklingen

Vi har så mange nye medlemmer at vår hovedutfordring blir å etablere og opprettholde kontakt med de nye, slik at vi blir kjent for hverandre og at medlemmene opplever det som meningsfullt å være en av oss.

SENIORAVISA/nettsiden

Vi arbeider stadig med å utvikle SENIORAVISA for å oppnå en enda større interesse for vår virksomhet.

Vi inviterer folk som har noe på hjertet innenfor vårt interesseområde til å komme med leserinnlegg. Dette gir større bredde i det stoff vi presenterer for våre lesere. Til nå har vi i alt hatt 20 gjesteskribenter som har kommet med innlegg.

Vi skal enda et skritt oppover i besøkstallet. I fjor hadde vi i alt 54 353 besøk. I første omgang tar vi sikte på å passere 60 000. Så får vi se hvor vi går derfra!

Vi har startet året presis slik vi startet forrige året med til sammen 8 700 besøk for januar og februar.

Kandidater til de kommunale eldrerådene

Vi har så langt fått kandidater vi kan foreslå for 7 av de 12 kommunene i Østfold. Vi fortsetter arbeidet med å få kandidater til de gjenværende 5 kommuner

Eldrekonferanse i Moss

Lokale krefter i Moss arbeider for å få til en eldrekonferanse i mai måned. Vi har sagt oss villige til å stå som medarrangører, men skal ikke ha noe ansvar for det operative. Dette gir oss en del nye kontakter.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter