Senior Norge Østfold logo 200

Styreprotokoll 1/19

SENIOR NORGE Østfold avholdt årets første styremøte i Tune Bibliotek den 2. januar 2019.

Tilstede under møtet var: Arne Vestergaard Larsen, Øivind Strømnes, Egil Roger Petersen, Jan Riis, Bjørg-Sten Nilsen, Roger Kristoffersen og Finn Åsmund Johnsbråten. Møtet ble ledet av sistnevnte.

2019 – velkommen til nytt år

Vi gikk igjennom forutsetningene for året som kommer:

  • Vår rolle er å drive informasjons- og opplysningsvirksomhet, for å holde fokus på de eldres interesser og for å påvirke beslutningstagere og de politiske prosesser-
  • Vi skal gjøre et fremstøt mot kommunene i Østfold for at Senior Norge Østfold skal bli representert i flest mulige av eldrerådene.
  • Det viktigste i enhver forening er medlemmene – uten medlemmer ingen forening. Vår utfordring er å opprette og opprettholde kontakt med hvert av våre vel 850 medlemmer.
  • Vi vil fortsette vår satsing på den digitale utvikling ved å holde medlemmene informert om opplæringsmuligheter, ved kontinuerlig datainfo på nettsiden og rådgivningstjenesten «PC-hjelpen»
  • Fortsette utviklingen av nettsiden/SENIORAVISA, bl.a. ved å engasjere flere gjesteskribenter
  • Se om vi kan gjennomføre en brukerundersøkelse hvor våre lesere får anledning til å gi uttrykk for sine synspunkter på SENIORAVISAs innhold.

Temamøtene

Vi vil arbeide for å videreutvikle våre temamøter, både med hensyn til innhold og kvalitet.

Vi ser for oss at møtene skal være tredelt: først en sosial hyggetime før selve møtet begynner, så et faglig hovedinnlegg og til sist forskjellig underholdning. Dette innenfor vår økonomiske kapasitet.

Medlemsfordeler

Vi har en pakke med medlemsfordeler som er angitt på egen side på våre nettsider. Vi må arbeide for å gjøre medlemsfordelene bedre kjent, spesielt det som gjelder «PC-hjelpen» som er et unikt rådgivningstilbud.

Medlemsutviklingen

Vi har nå 850 medlemmer, som innebærer at vi har en tilbakegang. I betydelig grad skyldes dette nyinnmeldte medlemmer som benytter sin angremulighet.

Nettsiden – besøksutvikling

Mens besøkshyppigheten tidligere i år har vært meget god, så var avslutningen i desember vært dårlig uten at vi helt har klarhet i årsaksforholdene. Totalt for året er resultatet meget bra. Vi nådde vel 54.000 besøk, hvilket innebærer en økning på hel 63% i forhold til foregående år. Dette kan vi være bekjent av.

Økonomi

Arne Vestergaard Larsen og Bjørg Sten Nilsen går igjennom årsregnskapet og gjør nødvendige korrigeringer før årsmøtet i mars.

Våre annonseinntekter svarer for nær 60% av våre inntekter. Grasrotandelen gir oss vel kr. 13.000,

Forberedelser til valg i forbindelse med årsmøtet

Begge medlemmene av valgkomiteen var forhindret i å delta i møtet.

Arne Vestergaard Larsen vil sørge for at valgkomiteen får de nødvendige medlemslister og en oversikt over hvem som er på valg.

Styret ber valgkomiteen hold styret orientert om sitt arbeid

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter