Strategisk bolig-politikk

ALDERDOM

Dagens politikk er at man skal bo hjemme så lenge som mulig. Det er billigst for kommunen. Og de aller fleste eldste ønsker det samme – som har et sterkt bånd til stedet de kanskje har bodd i mange år. Men hvis man ikke har planlagt alderdommen i forhold til boløsning for den dagen man kanskje ikke lenger er så frisk og rask, kan det oppstå trøbbel. For hvordan våre aller eldste bor, er et veldig viktig spørsmål. Som både påvirker kommunen, de pårørende og ikke minst livskvaliteten til den eldre selv. Bor de i et lite tilrettelagt hus eller leilighet med trapper, uten heis, så er man i en klassisk bo-knipa for eldre. Ligger boligen langt unna butikker og sosiale møteplasser orker de ikke å komme seg dit selv og ender lett opp i ensomhet. Hjemmesykepleien bruker mye av arbeidstiden til å kjøre hit og dit, med dårlig tid til å sette seg ned for å bare ta en prat. (Dagtilbudet hvor man blir hentet med taxi er en utmerket avveksling i så måte. Bare man har nok kapasitet).

I tillegg til å satse på tilrettelegging av boligene så tror vi det er helt avgjørende at kommunen har en klar strategisk boligplanlegging for eldre. Særlig når det kommer til den gruppen som er for friske til dyre sykehjemsplasser men for skralle til å bo i boliger hvor det blir for omfattende å tilrettelegge for. I kommuneplanen til nye Moss kommer det frem at vi mangler omsorgsboliger. Og med aldrende befolkning må vi ruste oss. Og det er jo så storstilte byggeplaner på gang i Moss for tiden. Stilles det fra kommunens side i høy nok grad føringer til boligutbyggere at vi trenger omsorgsboliger for fremtiden? Ikke kun vanlige leiligheter? En del private aktører teller på knappene om det er lønnsomt nok konsept med omsorgsboliger, når fellesareal til sosiale fellesstuer o.l. skal bakes inn i prisen. Kommunen kan her bidra med rimelige tomteareal til disposisjon, ferdig regulert til formålet. Og kommunen kan vise en offensiv holdning ved å innlede samarbeid med aktører som kan bygge seniorvennlige boligløsninger. Hvis ikke kommunen har mulighet til å bygge selv. Det finnes så mange spennende konsepter på gang. Mange eldre sitter med nedbetalte boliger de kan være med å betale seg inn på slike prosjekter. Men Husbanken og kommunen må også inn for å få kabalen til å gå i hop økonomisk. Slik at dette kan bli en mulig løsning for eldre flest, ikke kun de rikeste. De pårørende kan være en viktig alliert for å motivere sin eldre forelder eller ektefelle til å tenke nye løsninger, som kan være mer trygt, tilrettelagt og sosialt. Da er det viktig at det finnes nok gode botilbud som frister, i nærmiljøet til den eldre. Og til en pris som er overkommelig. Nå håper vi kommunepolitikeren tar tak i nettopp dette for alvor og tilrettelegger.

 

Karine Westerveld og Bjørn Boge

Pårørendeaksjonen for en verdig alderdom Moss

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter