Stinn brakke i Moss!

SENIOR NORGE Østfold startet høstsesongen med temamøte i Arena i Moss, tirsdag den 3. september. Det var med en viss spenning med tanke på konkurranse vi måtte forvente av valgkampmøter og andre lokale møter. Derfor var det med stor glede vi fikk oppleve et meget godt fremmøte – nær 60 «innenfor» var vel noe i overkant av det lokalet var beregnet for.

Det var åpenbart at temaene vi hadde på programmet hadde vekket interesse – seniorjus med arv/skifte, fremtidsfullmakt, samboeres rettigheter m.m. og HLR – hjerte og lungeredning!

SENIOR NORGE sin advokat, Audhild Freberg Iversen, var ansvarlig for delen om seniorjus.

Loven om arv og dødsboskifte har som formål å sikre overdragelse av eiendom og rettigheter fra en generasjon til neste i ordnede forhold. Den gamle loven skriver seg fra 1972. Den nye loven ble vedtatt så sent som 14, juni d.å.

I tiden som er gått har samlivsformer endret seg. Vi skal ikke si det var enkelt før, da vi bare hadde ekteskap å forholde oss til. Samboerskap har blitt mer og mer vanlig og det drar med seg en del C-momenter – dine barn, mine barn, våre barn og bonusbarn! Her er det nye hensyn og ta når boet skal fordeles.

Et mål har vært å sidestille ekteskap og samboerskap, men her har vi fortsatt et stykke vei å gå. Samboere arver ikke hverandre. Det er fortsatt slik at partene disponerer hver sine eiendeler og hver sine inntekter. Dette kan falle uheldig ut, spesielt for kvinnene.

For de som bor i uskiftet bo er det skifteplikt ved gjengifte

Fremtidsfullmakt burde utarbeides av alle som nærmer seg skjels år og alder. Slik fullmakt kan gis til en troverdig person. Denne skal ivareta utstederens interesser om fullmaktsgiveren skulle bli utsatt for sykdommer eller annet som gjør at man ikke kan ivareta egne interesser.

Det gjelder for testamente så vel som for fremtidsfullmakt, at dokumentene må være skriftlige. Muntlige utsagn og lovnader rekker ikke til.

Dette er dokumenter hvor man absolutt bør søke hjelp hos advokat. Således kan man unngå en rekke muligheter for å gjøre feil og skape unødvendige problemer. Medlemmer av SENIOR NORGE har adgang til en times gratis advokathjelp. Ring justelefonen 22 12 18 90 !

Terje Lloyd Andersen, nestleder i SENIOR NORGE Østfold, har mange års erfaring som sykepleier og ambulansesjåfør. HLR, helse og lungeredning er en av hans hovedarenaer. Han understreket betydningen av at alle skulle ha et minimums kunnskap om dette, helst burde man ha gjennomgått et kurs.

Hva gjør man om man kommer over et tilfelle med hjertestans? Gjør man ingen ting, så kan det være katastrofal. De første sekundene kan være avgjørende, hjernen tåler ikke å være uten surstoff særlig lenge. Kom i gang med hjertekompresjoner og innblåsing av luft, ring 113 og hold på til ambulansen kommer.

Bruk av hjertestartere er en del av livredningsprosedyren. Her er problemet at det finnes knapt noen oversikt over hvor hjertestartere finnes, Samtidig som kompetanse i å bruke hjertestartere er begrenset.

OS Nordic kan nå tilby hjertestarter til leie for hjemmebruk til en meget rimelig pris. De redegjorde for sitt tilbud. De har som mål å få flest mulig hjertestartere i bedrifter, borettslag, i idrettslag og i hjemmet til folk. Os Nordic demonstrerte sitt produkt som de benevner som «Folkestarteren».

Vårt neste temamøte er den 2. oktober på Gleng i Sarpsborg, kl 1200 – 1400. Foredragsholder er Trude Drevland som er leder for «Rådet for et aldersvennlig Norge».

Dette blir spennende – huk av dagen i kalenderen allerede nå!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter