Slå et slag for de eldre!

Leserinnlegg v/ Karin Westerveld og Bjørn Boge

Karine Westerveld og Bjørn Boge fra Ekholt i Rygge har hatt et ønske å slå et slag for de eldre, slik at flest mulig kan få en verdig alderdom.

-Vi vet at mange har det bra på sine eldre dager, men at det også er mange som trenger hjelp og støtte også. Vi tenker særlig på å påminne kommunen om å få fortgang til omsorgsplasser, korttids- og langtidsplasser på sykehjem osv. Vi har sett så alt for mange ganger at våre eldre ikke stiller krav, som vi litt yngre gjør, forteller Bjørn. Og tiden bare går, i endeløs venting. Selv om det finnes regler og lover for hva den enkelte har rett og krav på. Det virker som det er en strikk som kan strekkes veldig langt før hjelpen er på plass, i en rekke tilfeller.

Karine fortsetter: – Vi har siden sommeren 2018 hjulpet 5 – 6 familier med rettmessig plass på syke-aldershjem for den eldre. Tatt opp kampen mot byråkratiet for dem. Og det har vært givende å se konkrete resultater. Og samtidig betenkelig at det må masing, lobbyvirksomhet og leserinnlegg, for at f.eks. svake 90-åringer i endeløs kø endelig skal bli hørt. Da er jo det grunnleggende problemet mangel på kapasitet, slik vi forstår det.  Og da trengs våre folkevalgte å være på banen. Prioritere og finne løsninger så kommune-adm. øker plasser. Så i det siste har vi satt fokus på nettopp dette og arrangerte et valgmøte om eldresaken den 20.mai i Vingparken konferansesenter i Moss.

Dette var et arrangement i samarbeid Lillengparken, Senior Norge Østfold og en rekke eldreorganisasjoner. Statssekretæren i Eldredepartementet var hovedtrekkplaster. Med fokus på nettopp boløsninger for våre eldste. Og de to har allerede på gang et Pårørendemøte den 29.august 2019, og hvor samtlige politiske partier har takket ja til invitasjon.

Men det koster penger å arrangere store konferanser. Uten støtte fra Sparebank1 Østfold Akershus, hadde de så å si måtte betale hele gildet den 20. mai av egen lomme. Derfor er de svært fornøyd med at det finnes slike organisasjoner, som støtter velmenende formål

.- Vi håper at vi kan fortsette å samarbeide med Sparebank 1 Østfold Akershus, for å sette større fokus på våre eldste innbyggere og på pårørendearbeid generelt, forteller de to ildsjelene. 

I starten opererte de som to privatpersoner men så etter hvert behovet for å alliere seg med noen for å løfte det opp på et nytt nivå. De var i møte med Pårørendealliansen og Pårørendeaksjonen nasjonalt. De oppmuntret Bjørn og Karine og ville samarbeide med det de sto i her i Moss. -Så da vi dannet Pårørendeaksjonen for verdig alderdom i Moss, forteller Bjørn. –Og vi vil knytte til oss folk som vil jobbe for samme sak som oss.

 -Vi vil jobbe for å få til en systemendring innen omsorgen for våre aller eldste og da tror vi de pårørende er en viktig del av nettopp denne saken, fortsetter Karine. -De pårørende kan virkelighets orientere situasjonen den eldre står i ovenfor de som bestemmer hvilken hjelp man skal få. Og de pårørende har kanskje mer frimodighet og krefter til å si fra. Bjørn fortsetter: -Noen pårørende er selv slitne av å stå i tunge pleieoppgaver over tid og trenger selv avlastning. Og her håper vi at Pårørendeaksjonen kan være en støtte for de til å si fra.

Kommentar fra: SpareBank 1 Østfold Akershus

 Hei Bjørn!

Takk for hyggelig tilbakemelding i forbindelse med støtten dere har fått til Eldrekonferansen. 🤗
Vi heier på ildsjeler som dere, med et brennende engasjement og stå-på -vilje for å hjelpe andre slik at de kan få en bedre hverdag, 
👏

 

Sammen med Stiftelsene våre, bidrar vi gjennom hele året med økonomisk støtte til barn, unge, familier og eldre rundt omkring i regionen vår. Og vi vil gjerne hjelpe flere❤ – så folkens; er det noen der ute som brenner for en sak, et spennende prosjekt eller et godt formål som bidrar til et gladere, tryggere og bedre lokalsamfunn i Østfold eller søndre Akershus, kan dere søke støtte her:https://www.sparebank1.no/…/samfunns…/sok-stotte.html…

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter