Siste nytt fra Senior Norge sentralt

ELDRERÅDENE SKAL VELGES I HØST? og SENIOR NORGE BØR VÆRE REPRESENTERT I FLEST MULIGE KOMMUNER

Fra og med høsten 2019 er de kommunale eldrerådene hjemlet i kommuneloven. I tillegg er det utarbeidet et utkast til forskrift som nå er på høring. Senior Norge vil komme med en høringsuttalelse for å understreke organisasjonenes medvirkning i eldrerådene.
Det er nå viktig at våre medlemmer og lokallag engasjerer seg slik at vi blir representert i flest mulig kommuner. Medlemmer som er politisk aktive kan melde seg til sine partier og melde fra om interesse for å sitte i eldrerådene. De som ikke er politisk aktive kan stille som representanter for Senior Norge. Lokallagene bør varsle kommunene allerede nå om at Senior Norge bør få anledning til å foreslå kandidater.

NÅ ER DET SNART TID FOR Å SJEKKE SELVANGIVELSENE
Nåværende ordning med selvangivelser er jo betydelig bedre tilrettelagt enn tidligere. Nå er det bare å sjekke at alle tallene er korrekte og deretter eventuelt korrigere og signere. Hvis man lar være å signere teller det som om man godkjenner selvangivelsen.
Våre medlemmer som har ektefelle eller samboer på sykehjem bør sjekke at boligen som dere eier ikke er klassifisert som sekundærbolig. Det har tidligere vært tilfelle mange ganger og har medført økt skatt. Senior Norge har tatt opp saken både med finansministeren og Skattedirektoratet, og alle er enige om at så lenge en av ektefellene bor i boligen, skal den klassifiseres som primærbolig. Vi håper at de forhåndsutfylte selvangivelsene nå er korrekte på dette punkt, men det er likevel klokt å kontrollere.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter