Siste appell før valget – STEM INN EN SENIOR !

v/Agnete Tjærandsen

Gjennomsnittsalderen i kommune-og bystyrer er 47.8 år, til tross for at de fleste saker som behandles angår den del av befolkningen som er mellom 67-80+. Den største delen av et kommunebudsjett går til helse-og sosial vedtak – Sykehjem – hjemmehjelp – helsetjenester. Det blir flere og flere over 67 – innen 2020 er vi over en million ! Det er ikke demokratisk at denne store gruppen av medborgere ikke er representert i de fleste kommune-og bystyrer.

Bruk din stemme ved valget den 9. September til å stemme inn en SENIOR.

Hvis du virkelig vil påvirke valget av personer, kan du gi en personstemme til den du vil skal være med og bestemme. Det gjør du ved å følge instruksene, som står på stemmeseddelen du får utlevert i stemmelokalet. Men hvis du vil være godt forberedt på forhånd – her er reglene:

 

Ved kommunestyrevalget:

Sett et kryss ved navnet til kandidatene du vil gi en personstemme. Du kan gi din personstemme til så mange kandidater du vil (tenk på alderen)

Skriv kandidatnavn fra andre partier i et eget felt på stemmeseddelen. Hvor mange kandidatnavn du kan føre opp står på stemmeseddelen.

 

Ved fylkestingsvalget:

Sett et kryss ved navnet til kandidatene du vil gi en personstemme. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

Vær oppmerksom på at hvis du gir personstemme til en kandidat fra et annet parti, vil en såkalt listestemme ble overført til det andre parti.

Det er ikke alle partier som har SENIORER på sin liste ! Det er ikke bra, men du kan altså gi din personstemme til den SENIOR som du ønsker representert i kommunestyret, selvom han/hun står på listen til et annet parti, enn det du stemmer primært på.

 

STEM INN EN SENIOR !

GODT VALG !

 

Agnete Tjærandsen

Leder for eldrerådet i Bodø

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter