Judith-Karin Adolfsen

SENIORLÅN – nå våkner pensjonistene

Millionærer – men knapt til smør på brødskiven! Dette må være tidenes paradoks. Det er mange som gjennom et langt liv har spart ved å investere i egen bolig og ved å nedbetale lån. Ved hjelp av en stadig pågående inflasjon har det blitt betydelig egenkapital akkumulert i boliger.
Det er faktisk mange som har millionbeløp bundet i egen bolig. Samtidig er det mange av disse som likevel opplever at de har en anstrengt økonomi. Pensjonene kan ha blitt mindre en forventet og myndighetene reduserer verdien av pensjonene ved den årlige underregulering av pensjonstilleggene. Utsiktene fremover er ikke de beste. Formue har de, men den ligger låst i boligen!

Behøver det være slik?

Mange vegrer seg allerede ved å bruke av den låste formuen. Mange betrakter det som barnas arv. Men det er jo ikke slik. Så lenge de er i live er formuen foreldrene sin eiendom som de helt og holdent fritt kan disponere etter egen vurdering.

Det må være rimelig at egenkapital som er oppspart gjennom et langt arbeidsliv, må kunne frigjøres og anvendes av pensjonistene. Dette gir de mulighet for å opprettholde en rimelig levestandard og for å leve et aktivt liv! Det vil som regel like fullt kunne reserveres en god slant til arvingene når den tid kommer!

Det har en tid foreligget tilbud om SENIORLÅN til pensjonister hvor de kan hente ut og få nytte av egenkapital som er bundet i egen bolig. En mulighet er at man tar ut en lån som er avdragsfri og hvor rentene tillegges lånesummen etter hvert som de påløper. Alt gjøres opp når boligen selges og lånet skal gjøres opp.

SENIORLÅN er en av de raskest utviklende låneformene. Det ser ut som at pensjonistene er i ferd med å våkne!

Allerede for 2 år siden hadde vi et møte med BN bank som var en av de første bankene som var ute med spesielle tilbud om lån rettet mot pensjonister. Les gjerne vårt innlegg i Senioravisa av den 4. mai 2016. Trykk på følgende link, og du kommer frem til innlegget: Seniorlån hva er det?

Knut Chr. Høvik. Foto: Vestlars
Knut Chr. Høvik. Foto: Vestlars

Førstkommende onsdag, 9. januar, vil hovedtema under vårt temamøte i Glenghuset I Sarpsborg, være seniorøkonomi. En del av innlegget vil være en orientering om seniorlån og et samarbeid SENIOR NORGE har inngått med BN bank. Foredragsholder vil være Knut Christian Høvik i SENIOR NORGE.

Ønsker alle vel møtt onsdag den 9. januar!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter