Seniorboliger et feilspor?

Vi har fulgt utviklingen av konseptet med seniorboliger i noen år. Ideen har vært at eldre skulle kunne bo i boligkomplekser tilpasset sine spesielle behov, med fellesfunksjoner og gjerne med servicefunksjoner som lege, tannlege, frisør m.m. Ideen har også vært at beboerne skal oppleve et sosialt fellesskap og at de skal kunne ta vare på hverandre.

Det er bygget enkelte slike seniorboliger rundt omkring i landet, men det må vel være riktig å si at konseptet aldri har «tatt av». I motsetning til i Danmark og Sverige hvor det er bygget langt flere seniorboliger.

Når konseptet ikke har slått mer an i Norge, så kan det være fordi at det ikke har vært kommersielt lønnsomt for profesjonelle utbyggere. Da myndighetene samtidig har vært avventende, så har det blitt som det er blitt.

Underveis har det reist seg spørsmål om det kan være riktig å samle eldre i boligkonsepter som kan ligne «ghettoer» eller «isolater»? Er det ikke slik at dette forsterker generasjonskløfter som vi ønsker å redusere eller fjerne?

Vi ser av Moss Avis den 14. februar at eldre og folkehelseminister Åse Michaelsen har vært på studietur i Danmark for å se på andre boligformer. I Århus har de utviklet et særdeles ambisiøst konsept, «Generasjonenes hus». Dette tar sikte på at man skal kunne bygge ned skiller mellom generasjonene ved å samle flere generasjoner under samme tak. I «Generasjonenes hus» er det tenkt at det skal finnes barnefamilier, voksne, studenter og eldre.

I huset skal det finnes barnehage, aktivitetssal, vaskeri, kafe, takterrasse og felles kjøkken.

Bygget skal stå ferdig neste år.

Ambisjonene for dette konseptet er høye. Vi tror det kan bli krevende å realisere. Tiden vil vise om dette kan bli en vanlig boligform!

Så kan vi spørre om det egentlig vil være et fortsatt behov for egne seniorboliger. Det er jo slik at i nye boligfelter tas det stadig mer hensyn til de eldres behov. Det fremgår bla. annet av boligutbyggernes annonser. Utsagn som dette har vi sett flere steder: «Tilrettelagt for boligkjøpere i alle faser av livet».  Av betydning er det også at byggeforskriftene i større grad enn tidligere, tar hensyn til eldres og funksjonshemmedes spesielle behov.

Vi ser for oss at konseptet «seniorboliger» heller ikke i fremtiden vil få noen stor betydning i i Norge. Vi tror heller muligheten ligger til rette for en videre utvikling av de kommunale «Omsorgsboligene»!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter