Rettsløse eldre?

Vi har tidligere skrevet om den demente, gamle damen som ble sendt hjem fra Ullevål sykehus, alene med full bleie og uten at noen hadde forsikret seg om at det var noen som kunne ta imot henne når hun kom hjem. Vi relaterte dette til mangelfull kvalitetssikring. Vi har skrevet flere innlegg om dette hvor vi etterlyser innføring av standarder for norske sykehjem og sykehus, og sertifiserbare kvalitetssystem. Så langt har vi ikke sett noen ansvarlige i norsk helsevesen som tar opp hansken.

Hendelsen med den dement, gamle damen som ble sendt hjem fra Ullevål sykehus, har vært en sjokkerende opplevelse for henne og hennes pårørende. Tilfellet må klart kunne betegnes som grov omsorgssvikt. Så har da også de pårørende anmeldt Ullevål Sykehus for akkurat det!

Så kommer det neste sjokket. Vi leser av ABC-nyheter at politiet har henlagt saken – ikke fordi den på noen måte er irrelevant, men fordi politiet oppgir at de ikke har saksbehandlingskapasitet!

Da må det gå an å spørre om hvor grov omsorgssvikten må være før politiet finner å kunne prioritere saken og få klarlagt ansvar og konsekvenser.

Det er jo politiet som skal håndheve det vi har av lover og forskrifter til enhver tid og sikre innbyggerne rettigheter og beskyttelse de har krav på!

Det tilfellet vi har beskrevet her etterlater et inntrykk av at de eldre, som ikke behøver være spesielt gode til å kjempe for egne interesser, er mer eller mindre rettsløse!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter