Bjørn Tore Hansen

Private omsorgsaktører forsvarer sin plass – like bra like billig

I et innlegg i SENIORAVISA den 19. august har vi tatt for oss det offentliges forhold til private aktører i omsorgsmarkedet.  Noen kommuner har eller vil kvitte seg med private aktører av ideologiske grunner. Andre har et mer pragmatisk forhold til dette og legger vekt på å samarbeide med de private. Vårt syn er at det er der fremtiden ligger – i et dynamisk og konstruktivt samarbeid mellom offentlige og private.

Les hva Bjørn Tore Hansen i Personlig Omsorg skriver som en kommentar til vårt innlegg i SENIORAVISA den 26. august:  


Private omsorgsaktører forsvarer sin plass  – like bra like billig

Personlig Omsorg AS er et lokalt firma med lokale ansatte, og lokale eiere som leverer omsorgs og hjemmehjelpstjenester enten på privatmarkedet eller gjennom kommunen. Bedriften har vært i drift i 12 år. Vi var leverandør gjennom «fritt brukervalg» i Moss kommune i flere år- fram til våren 2018.

Denne tjenesten ble raskt avsluttet da Miljøpartiet de Grønne hoppet over fra den blå konstellasjonen til den røde midt i en stortingsperiode (altså ikke i et valgår).  Prosessen gikk raskt. Fra å være nest største leverandør gjennom kommunen til ikke kunne levere tjenester i hele tatt, ble en stor overgang både for våre kunder og oss som bedrift. Heldigvis tok vi høyde for at en slik avtale med det offentlige kunne endre seg raskt, og satset videre på privatmarkedet i hele perioden.

Tror dessverre det er en del misforståelser eller bevisst feilinformasjon fra partier som ikke mener de private har livets rett. Betaling for hver time utført gjennom en privat aktør eller kommunen er likestilt. Det er altså krone for krone sammenlignet med hverandre. Summen er satt utfra en antatt kostpris som kommunen i utgangspunktet har på sine tjenester. Det er altså ikke dyrere for kommunen å bruke de private.

Offentlige brukerundersøkelser viser (også i Moss) i store trekk at de private leverandørene kommer veldig godt ut når brukerne blir spurt om hvor tilfredse de er med tjenesten. Brukerne ønsker valgfrihet- og det å kunne være med å bestemme hvem som kommer hjem for bistand til dusj eller velge de som skal utføre tjenester i sitt eget hjem.

På generelt grunnlag mener vi konkurranse og valgfrihet er en god ting. Det setter høyere krav til hverandre. Mange av våre kunder på privatmarkedet velger oss istedenfor kommunen eller som et supplement til den offentlige tjenesten. Vi hører mer og mer fra våre kunder at de har for få timer til hjelp i hverdagen eller har møtt et veldig tungrodd system der man har liten påvirkning.

Utviklingen de siste 10 årene er også at flere bruker private aktører- og tjenesten har blitt mer og mer utbredt. Samarbeidet med det offentlige har også forbedret seg betydelig. For 10 år siden kunne vi få tilbakemeldinger på at vi ikke var ønsket, mens i dag samarbeider vi godt der kunden har tjenester fra begge parter.

 

2. september 2019

Bjørn Tore Hansen,

Daglig Leder- Personlig Omsorg AS

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter