Omsorgstjenester – Offentlig eller privat eller begge deler?

Vi er ikke så opptatt av hvem som produserer og tilbyr tjenester i eldreomsorgen, men er mer opptatt av hvem som tilbyr de beste tjenestene og at brukerne har valgmuligheter.

Det er ikke på langt nær alle som tenker som oss. Enkelte kommuner er preget av en forstenet, gårsdagens tankegang. Alle omsorgstjenester skal være i offentlig regi og man vil ha seg frabedt private aktører som har som mål å tjene penger på slike tjenester. Det skal ikke være lov å tjene penger på omsorgstjenester.

Motstanderne har greidd å få innarbeidet en felles betegnelse på private aktører som tilbyr omsorgstjenester. «Omsorgsprofitører» er ordet som blir brukt. Det mer enn indikerer at det er en illegal virksomhet de bedriver. Det er betenkelig at media med sin gjentatte bruk av ordet «omsorgsprofitører» er med på å befeste og «legalisere» det!

Det finnes groteske eksempler hvor kommunene presser de private aktørene ut av markedet. Dette skjer uten hensyntagen til om de ha levert gode tjenester. Eksempel på dette er Oslo kommune som legger ned alle private sykehjem, hvorav noen er kjent som de beste sykehjem i landet. I Moss kommune har de avviklet en godt innarbeidet ordning med «Fritt brukervalg og lagt ned private sykehjem i tur og orden.

Det går an å forarges over mindre og det må gå an å spørre om vi virkelig har råd til dette?

Vi får en situasjon hvor det offentlige helse- og omsorgsvesen bli monopolister. De gir avkall på konkurranse og det meget viktige korrektiv konkurranse innebærer. Vi synes det er synd på de kommuner som stiller seg i en slik situasjon, og vi synes det er beklagelig at brukerne mister sine valgmuligheter. Det blir å ta imot det kommunene har å tilby!

I en situasjon med underkapasitet i det offentlige helse- og omsorgsvesen og en forestående økning av pleiebehovet, er det vanskelig å forstå hvordan det offentlige ikke har en mer positiv innstilling overfor private aktører.

Vi skulle tro det offentlige ville være tjent med å legge til rette for private aktører. Da skulle den offentlige virksomhet og den private kunne utfylle hverandre og utvikle seg i et dynamisk samarbeid. Det er åpenbart plass til begge parter i et underbetjent og voksende marked.

Dette skulle innebære inspirerende konkurranse, nytenking, bedre tjenester, valgmuligheter for brukerne og WI FI på rommet.

Offentlig eller privat!

Vi sier som Ole Brumm: «Ja takk, begge deler!»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter