Omfattende «snikinnføring» av kontantnekt!

Her har vi dumpet bort i en sak av større dimensjoner enn det vi hadde forestilt oss. Vi ble gjort oppmerksom på at Fredrikstad kommune hadde innført betaling med kort eller digitale betalingsløsninger som eneste betalingsmuligheter på Østsiden og Holmen Eldresenter i Fredrikstad. Altså ikke mulighet til å betale med kontanter. Etter at Demokraten og SENIORAVISA satte fokus på det faktum at det foreligger lovbestemmelser som er til hinder for dette og møte med Eldrerådet, har Fredrikstad kommune reversert sine beslutninger. Det er nå igjen mulig å betale med kontanter i de to eldresentrene.
Ifølge sentralbanklovens §14 er sedler og mynter tvungent betalingsmiddel. I finanslovens §38, tredje ledd, heter det at «en forbruker har alltid rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottageren.

For en uten juridisk spisskompetanse ser dette forståelig og greit ut. Men det nærmest utrolige er at det ikke er gitt noen myndighet ansvar for at loven følges, og det er heller ikke gitt noen sanksjonsmuligheter. Samtidig gir ansvarlig departement uttrykk for at de vil undersøke om det er «hull» i loven. Det må være klart at disse forhold svekker lovens legitimitet!

Slik synes det «fritt frem» for de som ønsker å innføre digitale betalingsløsninger og samtidig innføre kontantnekt. Altså ikke mulighet til å betale med kontanter. Klart lovstridig slik vi ser det, og slik Forbrukerrådet ser det.

Det er forståelig at muligheten til «snikinnføring» er fristende fordi digitale betalingsløsninger er kostnadsbesparende. At det fortsatt er 400.000 uten digital kompetanse her i landet, hvorav mange foretrekker å kunne betale med kontanter, ser det ut som ikke vektlegges.

Slik «snikinnføring» av kontantnekt synes å være meget mer omfattende enn det vi har vært klar over. Dette er mot bedre vitende innført i mange virksomheter: sykehus, legekontorer, tannlegekontorer, reisebyråer, hoteller. Listen er sikkert meget lenger enn dette, og vi tillater oss å tro at ingen har full oversikt. Dette skulle ansvarlige myndigheter ta tak i.

Et forhold som samtidig må få oppmerksomhet, er bankenes ansvar for å opprettholde til nå vanlige banktjenester som mottak, oppbevaring og utlevering av kontanter. Og vi kan også gjerne ta med veksling av valuta. Bankene har vært tillatt å «luke ut» tjenester som ikke har vært tilstrekkelig lønnsomme – uansett kundenes behov. Det er på tide at også disse spørsmål får oppmerksomhet!

Nå ser det imidlertid ut til at Norges Bank kommer på banen. Banksjef Øistein Olsen har gjort en henvendelse til finansdepartementet. Vi tillater oss å gjengi et klipp fra et innlegg i ABC-nyheter den 30. januar:

«Banken ser med bekymring på en utvikling som medfører at publikums muligheter til å betale med kontanter svekkes. Det er Norges Banks vurdering at en slik utvikling bidrar til å svekke effektiviteten i betalingssystemet.»

Vi er spente på fortsettelsen

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter