Offentlig helse og omsorg – kvalitetssikring

Vårt helse- og omsorgsvesen er under lupen! Det begås for mange feil og mange av feilene er groteske og kan ha fatale følger. Det er slike feil som gjentatte ganger blir omtalt i presse og andre media. Hva da med andre feil som ikke blir omtalt? Vi kan bare gjette! I perioden 2013 -2017 ble hele 355 pasienter operert uten at det har vært nødvendig eller riktig. 4 av pasientene døde! Det som er skremmende er at det ser ut som om de ansvarlige myndigheter ikke lærer av sine egne feil! Dette er for øvrig også omhandlet i innlegg i SENIORAVISA den 25. mars.

De siste tilfellene med beboere på sykehjem som blir skoldet under bading, hvor det ene tilfellet førte til dødsfall, og klipping av alarmsnor har ført til at en stor organisasjon som NHO synes at nok for være nok! I NRK nyheter av den 20. mars ser vi at NHO krever ikke mindre enn en granskingen av kvaliteten på all omsorg i Norge!

Vi har inntrykk av at kvalitetssikringen innen offentlig helse og omsorg ikke er helhetlig, men består av mer eller mindre løsrevne prosedyrer. Avviksregistrering foreligger, men etter hva vi kan forstå fungerer dette i alminnelighet dårlig.

Kvalitetssikring er ikke en venstrehåndsjobb, som man driver med nå og da eller til og fra. Det må være integrert i den daglige virksomhet, og det må være satt i system! Det ser ut til å være liten forståelse for dette forhold.

Et komplett kvalitetssystem skulle bestå av:

   • Definerte standard krav for respektive virksomhetsområder
   • Et kvalitetssystem med prosedyrer som sikrer innfrielse av standardkravene
   • En medarbeider som er ansvarlig for å drifte kvalitetssystemet
   • En prosedyre for avviksregistrering- og korrigering
   • Regelmessig, periodisk revisjon av autorisert revisor
   • Sertifisering

Det skulle kunne være mulig å bruke en av ISO-standardene som utgangspunkt, men tror det beste var om det ble utviklet egne standarder for de forskjellige områder innenfor helse og omsorgsvesenet. Samme standarder skulle ligge til grunn i alle kommuner.

Vi ser av nevnte innlegg i NRK-nyheter at regjeringen arbeider med en omfattende kvalitetsreform innenfor omsorg- og helsevesenet. La oss håpe at de starter med å fastlegge de standard krav som skal ligge til grunn og at det kvalitetssikringssystem de kommer frem til inneholder forutsetning om sertifisering.

Det koster å drive et slikt system for kvalitetssikring, men det er vår påstand at det koster mer å la være. Skulle vært interessant å høre hva ministrene Åse Michaelsen og Bent Høie måtte mene om dette. Sist vi forela spørsmålet ble det ikke konkret besvart!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter