NYTT FRA NORD – HAMMERFEST – modellen!

Eldrerådet i Bodø holder trykket oppe. De arbeider intens for å aktivisere de eldre og engasjere de kommunale myndigheter. De ser også poenget i å samarbeide med eldrerådene i de andre kommunene i Nordland. De har tydeligvis forstått betydning av kontakt og det at man kan gi hverandre impulser og lære av hverandre. Les hva Agnete Tjærandsen, leder for Bodø eldreråd, skriver:

35 deltakere i den store samling av Eldreråd i Nord Norge fikk en levende fremstilling av, hvordan den eldre befolkning i byen blir tatt hånd om. Det som imponerte mest, var det utrolig flotte Helsesentret midt i byen, som inneholder alt, som har med omsorg å gjøre. Alt er samlet på et sted, enten du vil gå på dagsenter – oppsøke ergo/fysioterapi – ha avlastning – eller gå på frisklivssentralen. Senteret ligger midt i byen, samtidig som du har utsikt over storhavet, der gasstankerne til stadighet kommer og går. For det er Goliat og driften av dette store oljefelt, som har gitt de store forandringene i Hammerfest de siste årene. I dag bor det ca. 75 nasjonaliteter i byen og det bidrar til et livskraftig kystsamfunn.

Men det var fortellingen om, hvordan folkehelse avdelingen har skapt en unik medvirknings- og brukermetode, der de eldre selv er hovedmotoren, som imponerte mest.  Turer med mening – har de kalt opplegget, som tar de eldre rundt i byen med historie – nye tanker – og deltakelse. Særlig vekt er det lagt på medvirkning for demente. Eldre er en ressurs i Hammerfest !

Og så – for første gang i Eldreråds- historien – det var foredrag om Sex og samliv ! Sexolog og jordmor Lise Thomassen fik alle til å smile og skjønne, at dette tabu-belagte tema er det naturligste i verden og at vi er seksuelle vesener fra vugge til grav. Hammerfest Eldreråd har virkelig satt spor etter seg som konferanse arrangør.

På den hjemlige front inviterer Bodø Eldreråd den 27. Mai til åpent møte i MISVÆR ! Vi er klar over, at Bodø er stor i utstrekning og vi ønsker å ha med hele befolkningen –  ikke bare de i  sentrum. Vi åpner Eldrerådets Idebank og oppfordrer Misværingene til å komme med ideer om, hvordan livet kan gjøres bedre og lettere for folk der. Vi har allerede hatt et åpent møte i Idebanken og fikk en lang liste med gode forslag. Disse møtene rundt i kommunen skal resultere i en liste, som ved årets slutt skal leveres til byens politikere og til administrasjonen, slik at de vet, hva som forventes av dem!

 

Agnete Tjærandsen

Leder Bodø Eldreråd

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter