Nesten ikke til å tro!

SENIOR NORGE Østfold er lei av å høre om alle skrekkhistoriene i norsk helsevesen. Vi er lei på vegne av de norske helsemyndighetene, og ikke minst er vi lei på vegne av beboere og pasienter på institusjoner som er de mest skadelidende. Historiene er nesten ikke til å tro!

Vi vet ikke hvordan helsemyndighetene arbeider med dette, men så langt kan vi fastslå, har de ikke evnet å stoppe rekken av skrekkhistorier.

Sist skrev vi om to tilfelle hvor to pasienter ble skåldet i alt for varmt badevann. Den ene av disse døde av skadene! Nå leser vi i ABC-nyheter av 29. mars om en dement kvinne.

Hun har vært dobbelt uheldig. I romjula falt hun ned en trapp i hjemmet og ble kraftig forslått. I fem døgn lå hun på Ullevål sykehus før det ble oppdaget at hun hadde flere brudd i ryggen.

-Nå har den demente damen blitt sendt hjem i tøfler, pysj og full bleie, uten at Ullevål Sykehus visste om noen var hjemme for å ta imot henne. Med seg hadde hun to konvolutter med medisiner til utprøving.

Forholdet er politianmeldt!

Samtidig leser vi også om beboer som lå død 3 uker i kommunal bolig hvor det skulle være tilsyn.

-En annen sak er om en beboer som lå i egen avføring og oppkast i et av Oslo kommunes helsehus. Han mistet 11 kg. på en uke. Fylkesmannen har opprettet tilsynssak.

Vi kunne sikkert funnet mange flere tilfeller, men vi stopper der!

Vi vet ikke om de dramatiske feilene i norsk helsevesen skyldes likegyldighet, ukyndighet, manglende vurderingsevne, forsett – eller hva? I alle fall vet vi at kvalitetssikringen er mangelfull og at den ikke holder mål.

Det er vår overbevisning at man ikke kommer dette problemet til livs uten at det utvikles og etableres standard for norske helseinstitusjoner og kvalitetsstyringssystem som sikrer at standardens krav imøtekommes, periodiske revisjoner av autoriserte revisorer og sertifisering. Kan oppleves som byråkratisk, men er helt nødvendig. Vi er kjent med at det finnes kvalitetssikringssystemer for enkelte områder, men kjenner ikke til at det finnes systemer som dekker helheten.

Det bør begynne med at noen høyt oppe i det norske helsevesen forstår og tar til seg at kvalitetssikring er et eget fag, som krever spesiell kompetanse.

Vi har i tidligere innlegg utfordret statsrådene Michaelsen og Høie på dette uten at vi har fått noe direkte og fyllestgjørende svar, så vi prøver igjen:

 

Vil de ansvarlige statsråder for det norske helsevesen ta initiativ til at

  • Det utvikles felles standarder for norske helseinstitusjoner
  • At det utvikles styringssystemer som sikrer at standardens krav gjennomføres
  • At det etableres periodiske revisjoner av autoriserte revisorer
  • At det innføres sertifisering av helseinstitusjonene

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter