Lovbrudd med myndighetenes stilltiende velsignelse!

Finansloven er klar og lett forståelig. Kontanter er tvungent betalingsmiddel. Betalingsmottakere er forpliktet til å ta imot kontanter. Dette kan ikke misforståes. Når noen likevel nekter å ta imot kontanter som betalingsmiddel, så må dette være et tindrende klart lovbrudd. Det skulle være enkelt, men når det viser seg at gjeldende lov ikke inneholder sanksjonsmidler og at dette heller ikke er tildelt noen myndighet tilsynsansvar, så er det i realiteten fritt fram for enhver som måtte ønske å innføre kontantnekt.

Snikinnføringen av kontantnekt skjer i store som mindre virksomheter. Vi har så langt ikke sett noen oversikt, men omfanget er betydelig. Man kan møte kontantnekt i forskjellige sammenhenger. Vår siste opplevelse er fra to forskjellig offentlige toaletter i Bergen. Her slipper du inn bare om du har kort. Teksten på veggen er klar: «Ingen kontanter – bruk kort!»

Det ser ut som om finansloven «faller mellom stoler». Det er som en «het potet» som kastes rundt uten at noen tar tak – finansdepartementet, justisdepartementet, statsministeren, sentralbanksjefen osv. Hvem har egentlig ansvar for hva?

Det er høyst upresise svar som blir gitt når politikere og myndighetspersoner blir konfrontert med spørsmål om snikinnføringen av kontant og lovbrudd dette innebærer. En reaksjon er å vise til det faktum at betalingsmuligheter og betalingsvaner er under endring. Dette forstår vi, men det kan ikke være slik at det er fritt frem for enhver å omgå loven i påvente at ny lovgivning er underveis. Inntil ny lov er på plass, gjelder dagens lov – så enkelt er det!

Det er ikke bare våre myndigheter som viser unnfallenhet. Media synes generelt å være lite engasjert med unntak for ABC-nyheter som følger utviklingen kontinuerlig.

Det som er betenkelig er at manglende oppfølging og sanksjonering fra myndighetenes side, bidrar til at tilliten og lojaliteten til vårt lovverk svekkes. Det ser ut som om dette forholdet ikke er forstått og ikke blir tillagt den betydning det fortjener. Håper vi ikke få flere slike saker.

Senterpartiets Gjelsvik gir seg ikke. Han krever klart svar om kontantenes fremtid. På spørsmål til statsministeren ble han henvist til justisminister Jøran Kallmyr. Han opplyste at justisdepartementet er i ferd med å gjennomgå dagens lovverk og at det forventes å komme forslag til endringer i løpet av høsten 2019.

Det synes klart at vi får beholde kontantene og at statsministerens visjon om et helt kontantfritt samfunn innen 2030 ikke blir en realitet!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter