Kontantnekt – snikinnføringen fortsetter!

I gågaten i Sarpsborg observerte vi en plakat utenfor en av byens konfeksjonsforretninger. Teksten på plakaten lyder: Betaling kun med Vipps eller kort! Nok et eksempel på snikinnføring av kontantnekt. Kontanter er et tvungent (godkjent) betalingsmiddel i Norge og lovteksten er klar. Betalingsmottagere er forpliktet til å ta imot kontanter som betaling om det er den betalingsmåten betaleren foretrekker.

Vi har her beskrevet et tilfelle av mange. Vi kan ikke se at det er noen myndighet som tar ansvar for å håndheve loven. Blir ikke da det hele meningsløst?

Et annet tilfelle innebærer ikke kontantnekt, men legger et press på kontanter som betalingsmiddel ved at busselskapene i Østfold vil tilby betydelige rabatter til de som betaler digitalt – med mobil og tilhørende «apper». Denne løsningen er diskriminerende i den forstand at den utelukker de som ikke har de nye smarttelefonene, fra de rabatter som tenkes tilbudt de som betaler digitalt. Dette gjelder i første rekke eldre, og må i så måte betraktes som diskriminering av gruppen ikke-digitale som utgjør nær 400.000. Diskriminering på grunn av alder er nå forbudt!

Et av våre medlemmer, Øivind Strømnes, forarges over denne diskrimineringen. Han har sendt følgende melding til Østfold Fylkeskommune, avd. Samferdsel:

«Jeg ser av Sarpsborg Arbeiderblad og Fredrikstad Blad at man ønsker å minske bruken av kontanter på bussen ved å tilby store rabatter til brukere av mobiltelefon med tilhørende «apper».

Innebærer det at vi som kun har en klapptelefon, og som klarer seg utmerket med den, må investere flere tusen kroner i ny teknologi for å kunne nyte godt av deres tilbud?

Dette synes å være diskriminerende av en gruppe reisende som av forskjellige grunner ikke har en anvendbar mobil.

For dyrt å anskaffe, forstår ikke bruken eller har ikke evne til å bruke avansert teknologi. Disse gruppene vil vi alltid ha i samfunnet, og det må dere ta høyde for.

Kontanter er i Kongeriket Norge et godkjent betalingsmiddel, og vil for mange fortsatt være det eneste.

 

Alt annet er diskriminering av ulike grupper reisende

At denne diskrimineringen skal gi oss dårligere tilbud på bussen enn deres «idealreisende» kan vi ikke akseptere.

All diskriminering er nå forbudt i Norge!

 

Jeg og flere med meg ser frem til deres svar!

 

Med vennlig hilsen

Øivind Strømnes»

Øivind har sendt en tilsvarende henvendelse til forbrukerrådet. Vi er spente på hva Øivind får fra de to etatene!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter