Kontantfritt Norge i 2030 – utopi eller virkelighet?

Våre betalingsmuligheter og betalingsvaner er i endring. Bruken av kontanter går ned samtidig som digitale betalingsmuligheter øker og er allerede dominerende. Utviklingen går raskt og det er nok ikke urealistisk å se for seg at Norge om noen få år er kontantfritt.

I mellomtiden er kontanter fortsatt et lovlig betalingsmiddel.

  • Ifølge sentralbanklovens paragraf 14 er sedler og mynter tvunget betalingsmiddel. I finanslovens paragraf 38, tredje ledd, heter det at «en forbruker har alltid rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottageren.»

For oss synes loven klar og det synes også Forbrukerrådet. Det er bare buss, trikk og taxi som av sikkerhetsmessige hensyn kan nekte å ta imot kontanter som betaling.

Det er åpenbart at det i de fleste virksomheter er det mest rasjonelt og lønnsomt å bruke digitale betalingsløsninger. Dette har også et klart sikkerhetsaspekt.

Det synes å være et press mot loven og leting etter smutthull for å kunne innføre kontantnekt. Det som er litt spesielt er at loven aldri skal ha vært prøvd for retten og det skal ikke foreligge sanksjonsmuligheter. Heller ikke ser det ut som det offentlige har tildelt ansvar for og ressurser til oppfølging.

Regjeringen har derfor funnet grunn til å evaluere de relevante lovbestemmelser. Det kan være at det foreligger behov for justeringer i forhold til den faktiske situasjon og pågående utvikling.

Så langt synes vi det er rimelig at man forholder seg til de lovbestemmelser som gjelder. Men det er bedrifter som likevel utfordrer lovbestemmelsene og søker mulighet for å innføre kontantfrihet. El-kjøp er en av disse. De har så langt blitt nektet denne muligheten, men gir uttrykk for at de ikke vil gi seg. Da kan det hende at dette ender i retten og at vi får en rettsavgjørelse å forholde oss til!

Vi har en mistanke om at det er flere virksomheter som har «snikinnført» kontantnekt i strid med loven. Vi prøvde forleden å betale med kontanter hos vårt reisebyrå, men ble fortalt at de ikke tok kontanter som betaling. Dette skal visstnok også gjelde andre virksomheter i samme bransje.

Vi tror at kontanter vil være et nødvendig betalingsmiddel i mange sammenhenger flere år fremover, men at andre betalingsmuligheter etter hvert blir dominerende og enerådende. Det er en utvikling som vi ikke kan stoppe, men vi vil kjempe for at omleggingen skjer på en hensynsfull måte slik at vi får alle med. De eldre, som vi står opp for, er den mest sårbare gruppen. Det må finnes løsninger som de også kan leve bekvemt med.

Det blir spennende å se hva som skjer fremover. I mellemtiden er kontanter et «tvunget» betalingsmiddel. Så regner vi med at man forholder seg til det.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter