Kontantfritt mareritt!

I et annet innlegg i dag skriver vi om visjonen om et kontantfritt Norge innen år 2030. Fra da skulle bare elektroniske betalingsmuligheter forefinnes. De mest pågående pådriverne hadde sett for seg et enda tidligere tidspunkt. For de fleste virksomheter er det betydelige økonomiske gevinster å hente i effektive elektroniske betalingsmetoder.

Men vi tror vi godt kan trenge tiden frem til 2030. Vi er opptatt av at de digitale omlegginger skjer på en hensynsfull måte slik at vi får alle med – også de ikke-digitale eldre. De er det fortsatt nær 400.000 av. Dette problemet blir mindre for hvert år, men vi trenger nok et 10-år til før omleggingen til elektroniske betalingsløsninger kan være fullført. Det er om å gjøre å ikke ha hastverk om vi skal få alle med.

Det er forståelig at pådriverne er opptatt av en rask gjennomføring av elektronisk betaling som eneste mulighet, siden de økonomiske gevinstene er betydelige. Når datasystemer er vel etablerte og i drift, så går det som regel bra – men ikke alltid.

Marerittet er om vi skulle få et gjennomgående, total sammenbrudd i de elektroniske betalingssystemene. Det kan hende ved teknisk svikt, ved at hackere bryter seg inn, forårsaker driftsstans og krever løsepenger. Så har vi også erfaringer for at lite vennligsinnede nasjoner gjør det samme og forstyrrer eller forårsaker svikt i datasystemer.

Vi har sett eksempler på slike innbrudd de siste årene, jfr. Russlands innblanding i presidentvalget i USA! Så langt ser det ut til at det er håpløst å sikre seg 100% mot innbrudd i datasystemer. Denne trusselen må vi således leve med.

Heldigvis er våre myndigheter våkne. Bankene er nå stilt overfor konkrete krav om å ha ordnet seg for å kunne ha kontanter tilgjengelig i krisesituasjoner hvor det oppstår svikt i de elektroniske betalingssystemene. Myndighetene legger ansvar på bankene for at vi kan ha en tilfredsstillende kontantberedskap. Kravet til bankene er at de skal ha imøtekommet beredskapskravene pr. 1. januar 2019!

Vi forstår målet om å effektivisere all betaling ved bruk av elektroniske løsninger. Men sett i lys av mulighetene for krisesituasjoner, kan vi ikke helt se hvordan behovet for kontanter kan elimineres. Vi må jo ha kontanter tilgjengelige i tilfelle av at de elektroniske systemene svikter.

Vi er spent på fortsettelsen!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter