Kalnes – 91 åring 10 timer i akuttkø!

La oss si det med en gang. Vi forventer bedre av sykehuset på Kalnes! 10 timers venting i kø på akuttmottaket er uhørt!

I Fredrikstad Blad den 5. september leser vi om en 91 år gammel dame som den 2. september måtte vente i 10 timer i akuttmottaket før hun ble tatt hånd om. Dette er mer enn ille, men vi får oss dessverre ikke til å tro at det er et engangstilfelle!

Vi har fulgt det nye sykehuset på Kalnes fra før spaden ble stukket i jorda, gjennom de første årene fram til nå. Sykehuset som skulle bli et utstillingsvindu for norsk helsevesen har mer eller mindre fremstått med en serie problemer.

For liten plass, dårlig organisering og dårlig arbeidsmiljø har vært gjennomgangstemaene!

Det er begrenset hva man på kort sikt kan gjøre med at det er for liten plass, men det stiller seg annerledes når det gjelder organisering av virksomheten!

Når det blir kø i akuttmottaket, så skyldes det en ting. Tilsiget av pasienter er større enn den kapasitet akuttmottaket har til rådighet. Sykehuset oppgir at den gjennomsnittlige ventetid i akuttmottaket er 4 timer. Etter vår oppfatning er dette alt for lang tid – det dreier seg jo om et akuttmottak. Den lange ventetiden indikerer at grunnbemanningen er for lav. Det synes som kapasiteten ikke er tilpasset det som kan betraktes som en normal tilgang av pasienter. Så her ligger den første utfordringen for sykehusledelsen.

Den andre utfordringen er at sykehuset må ha beredskap til å ta unna topper i belastningen som man vet vil komme. Så lenge det ikke er andre sykehus pasientene kan henvises til, må sykehuset løse dette problemet innenfor egne vegger. Å la pasientene vente i timevis er uakseptabelt og ingen situasjon et av Norges nyeste og mest moderne sykehus kan være bekjent av.

Etter hva vi har forstått er ikke akuttmottaket den eneste avdeling i sykehuset som er besværet med for liten kapasitet. Dette har sammenheng med at sykehuset, trolig mot bedre vitende, ble planlagt for lite. Dette er nok en av årsakene til at sykehuset fortsatt sliter med «oppstartsproblemer» etter flere års drift.

Vi vet at sykehusledelsen arbeider med dette spørsmålet. Vi håper de forholder seg til de realitetene som foreligger, nemlig at 4 timers gjennomsnittlig ventetid i akuttmottaket er alt for meget, at grunnbemanningen åpenbart er for lav og at det må skapes en beredskapsløsning som gjør det mulig å ta unna topper i belastninger man vet vil komme!

Vi håper sykehusledelsen finner løsninger som sikrer pasientene en anstendig behandling og at sykehuspersonalet får arbeidsforhold som er til å leve med!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter