Helsevettregler for kommunepolitikere

Omsorgs- og helsevesenet i Norge står foran store utfordringer. Det dreier seg i hovedsak om kapasitet og organisering av virksomheten. Og så dreier det seg naturligvis om økonomi.

I dag sliter omsorgs og helsevesenet med underkapasitet og de følger dette har. I denne situasjonen er det sykepleiere og helsefagarbeidere som står i aller første rekke og tar store belastninger.

Norsk Sykepleierforbund er naturligvis opptatt av dette og opptatt av at politikerne forstår sitasjonen og gjør sine prioriteringer i samsvar med dette.

Det er vel akseptert at vi trenger kjøreregler i de fleste sammenhenger. Vi har levd lenge med «Fjellvettreglene» som har tjent oss godt. Nå kommer Norsk sykepleierforbund med «Helsevettregler for kommunepolitikere». Det er godt lesestoff som vi håper politikerne vil lese og ta til seg.

Vi synes informasjonen er god, men vi ville tro at den burde ha vært mer provoserende for å få oppmerksomhet. Det er noe som heter at «man må tute med de ulvene som er ute!»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter