Helsestasjon for eldre Flott tilbud til de over 60 i Fredrikstad

Fredrikstad kommune har en rekke tilbud til de eldre i kommunen for å sikre dem en god tilværelse og en trygg alderdom. Vel kjent er SENIORMESSEN som kommunen arrangerer hver høst i Kongstenhallen. I år blir det 8. oktober. De har dessuten et årlig seminar for 77 åringer. Dette er en del av det forebyggende og helsebringende arbeidet som er rettet mot de som bor i eget hjem uavhengig av tjenester fra kommunen.

Så har kommunen nå også en helsestasjon for alle over 60 år. Det er et lavterskeltilbud for de over 60 år, forteller helsesøster Susanne Evensen som er primus motor for opplegget. Det er et tilbud som passer for de som ønsker veiledning om hverdagsliv og helse. Helsestasjonen befinner seg i + Huset/Holmen eldresenter i Seierstens gate 2 på Holmen i Fredrikstad.

Tilbudet har fått en bra mottakelse, men er vel enda ikke godt nok kjent for de som er i målgruppen 60+ sier Susanne Evensen. Vi får ta tiden til hjelp å sørge for å skape oppmerksomhet omkring helsestasjonen

På helsestasjonen for eldre kan man gjennom samtale med helsesøster få råd og veiledning om forebygging av helseplager. I samtalene legges vekt på de besøkendes helse og trivsel i hverdagen. Det snakkes blant annet om kosthold, forebygging av fall, ensomhet og sosiale aktiviteter de eldre kan delta i!

Å benytte helsestasjonen for eldre er gratis. Samtale med helsesøster bestilles gjerne over telefon, 474 87 959 eller epost helseeldre@fredrikstad.kommune.no

Tilbudet er et supplement til øvrige helse- og omsorgstjenester. Vi utfører ikke oppgaver som skal ivaretas av fastlege eller hjemmesykepleier, men kan likevel gi råd ved lettere helseproblemer, avslutter Susanne Evensen

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter