Generalsekretæren hilser!

Vi opplever å få mange tilbakemeldinger på våre ukebrev. Det setter vi usedvanlig pris på. Hvis dere er enige eller uenige i Senior Norges tiltak er det nødvendig å få tilbakemeldinger. Det gjør at vi kan utvikles og bli enda bedre på å ivareta våre medlemmers interesser.

UKENS LOKALLAG – SENIOR NORGE ØSTFOLD

SENIOR NORGE Østfold er med sine 850 medlemmer SENIOR NORGEs nest største lokallag. Det var opprinnelig en Sarpsborg-forening, men ble etter hvert utvidet til å omfatte hele Østfold Fylke. Aktivitetskalender for hele året, med angivelse av aktivitet, tid og sted, oppdateres fortløpende og legges ut til medlemmene.

SENIOR NORGE Østfold ser det som sin viktigste rolle å være vaktbikkje og drive med informasjon, opplysningsvirksomhet og påvirkning av de som tar beslutninger som gjelder de eldre.

Ryggraden i foreningens virksomhet er temamøtene som arrangeres hver måned, unntatt i juli og august, og SENIORAVISA. Temamøtene arrangeres som åpne møter. SENIORAVISA oppdateres hver mandag kl 0900. Den oppnådde foregå-ende år ikke mindre enn 54.352 besøk. Referatene fra temamøtene og debatt-innlegg legges inni SENIORAVISA og distribueres til 6 lokalaviser i Østfold hver måned.

SENIOR NORGE Østfold arbeider aktivt for å være til stede på Facebook. Innleggene i SENIORAVISA legges ut enkeltvis hver uke. Merkevaren SENIOR NORGE Østfold skal synes.

Annonseinntekter fra SENIORAVISA bærer 60% av foreningens inntektsbudsjett. Foreningen har en god økonomi.
SENIOR NORGE Østfold ser det som sin mest krevende oppgave å opprette og opprettholde kontakt med alle sine medlemmer over hele fylket. Det faktum at det fortsatt er vel 400 medlemmer som ikke har Epost, vanskeliggjør dette.
Foreningen ønsker å motivere flest mulige av de ikke-digitale til å komme seg på nett. Samtidig vil den motivere de som allerede er på nett til videreutvikling.

Det viktigste elementet i foreningens digitale satsing er en rådgivingstjeneste  DATAHJELPEN – en unik telefontjeneste som er gratis for foreningens medlemmer.

SENIOR NORGE Østfold ønsker en nærmere kontakt med de politiske miljøer. I den forbindelse gjør vi nå en tilnærmelse til alle 12 kommuner i Østfold med det siktemål å få inn våre medlemmer i eldrerådene i de enkelte kommuner i forbindelse med høstens kommunevalg.

 

SENIOR NORGE

Knut Christian Høvik

Generalsekretær

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter