Fy for skam!

Det er en praksis som var ukjent for oss, og tydeligvis også for mange andre. Gamle, syke mennesker blir transportert midt i natten fra sykehus til sykehjem eller også hjem. Kunne dette enda vært snakk om unntak, men det ser ut til å være en innarbeidet praksis. VG sin nylige undersøkelse viser at det i fjor ble kjørt minst 1546 turer ut av sykehusene mellom kl 2200 og 0700. Her er akutte tilfeller ikke medregnet.

Det at praksisen med transport nattetider nå blir allment kjent, kommer som et sjokk på offentligheten. Skremmende er det at det synes som om selveste helseminister Høie heller ikke har kjent til praksisen. Den har han nå beordret en umiddelbar stopp for.

Vår datahjelper, Terje Lloyd Andersen, har en mangesidig bakgrunn, blant annet har han vært ambulansesjåfør. Les hva Terje skriver:

«Det er en ubehagelig overraskelse for de aller fleste at det er innarbeidet en praksis med å sende pasienter tilbake til sykehjem, andre institusjoner eller hjem midt i natten! Særlig beklemmende må det være for helsemyndighetene.

Den gang jeg jobbet i ambulansetjenesten i Trondheim (for snart 50 år siden) foregikk ikke slike transporter på kveld og natt. Hvorfor ikke? Det var vel rett og slett for at ingen hadde kommet på en slik sprø ide!

Derimot senere som offentlig godkjent sykepleier, opplevde jeg dette flere ganger. Argumentasjonen for å gjøre dette var at sykehuset ikke hadde plass, at det var underbemanning osv.

Det jeg imidlertid aldri var vitne til, var at eldre/demente pasienter ble sendt hjem alene i nattens mulm og mørke! Jeg tror ikke disse usosiale tankene hadde nådd inn i økonomenes tankeganger den gang.

Hva som skjer i dag, og som nå er avslørt, er en skam og vitner om total mangel på innlevelse og empati fra sykehusenes side. Det hele skyldes nok økonomiske hensyn, det er dyrt å ha eldre, ferdigbehandlede pasienter liggende lenger enn høyst nødvendig. Jeg kan skjønne at økonomer tenker slik, men at helsearbeidere virkelig går god for dette, slik at det er gjennomførbart, skjønner jeg virkelig ikke.

Praksisen kan være forsvarlig dersom pasienten sendes til et annet behandlingssted, sykehjem osv., men at de sendes hjem alene, har jeg ingen forståelse for og jeg håper jeg aldri vil komme til å ha det heller!

FY FOR SKAM!»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter