Flere vil måtte bo hjemme lenger!

En artikkel i Dagbladet den 2. juni minner oss om det presset helse- og omsorgsvesenet blir utsatt for og konsekvenser det kan få for de pleietrengende. Det blir mange flere eldre og pleie- og omsorgsbehovet øker fortere enn det man greier å øke kapasiteten.

I det lange perspektivet fram mot 2060 vil antall eldre over 67 år øke fra 0,6 millioner til 1,5 millioner. Antall eldre over 80 år vil tredobles. I et kortere perspektiv, frem mot 2030 vil antall eldre over 80 år øke med 50%.

Artikkelen i Dagbladet forteller om Reidun Naustvik (81)a som har fått amputert et beIn. Nå vil kommunen ha henne hjem for å frigjøre kapasitet på sykehjemmet. Dette føler hun seg ikke komfortabel med, og opplever at hun blir presset ut. Dessverre tror vi at dette ikke blir det siste tilfelle!

Det erkjennes at det offentlige ikke har mulighet til å bygge ut institusjoner som sykehus og sykehjem i takt med det økede pleie- og omsorgsbehovet. Dette innebærer at man må gjøre noe annerledes.

Det første som synes åpenbart, er at flere vil måtte bo hjemme lenger, og at det offentlige i høyere grad må basere seg på å videreutvikle hjemmetjenestene og bygge opp kapasiteten. Det er å anta at pårørende vil måtte ta en større del av ansvaret for oppfølging av sine.

Med knapphet på kapasitet i offentlige institusjoner er det tenkelig at de som har pårørende hjemme, blir «prioritert» raskere for hjemsendelse enn de som ikke har det!

Velferdsteknologi vil gjøre at hjemmetjenestene vil kunne bli vesentlig mer effektive. Derved  vinner de kapasitet. Det er vanskelig å se noe annet enn at velferdsteknologi vil bli en vinner. En spesiell utfordring er imidlertid at disse tjenestene tilbys eldre som så langt ikke er fortrolige med digitale løsninger. Det er fortsatt 400.000 «ikke-digitale» personer i Norge!

Så vil det naturligvis også hvile et ansvar på de eldre selv. Først og fremst det å ta vare på sin egen helse ved et aktivt og sundt levesett. Noen stikkord: riktig kosthold, nok mosjon og frisk luft, opprettholdelse og pleie av sosiale nettverk og moderat alkoholforbruk.

Det er naturlig at man også i tide ser til å tilpasse sin bolig for å gjøre den så lettstelt som mulig, eventuelt selge boligen og kjøpe bolig med livsløpsstandard.  Det er mange som selger sin enebolig og kjøper leilighet som krever mindre innsats på flere måter.

Det at flere vil måtte bo hjemme lenger, bør ikke nødvendigvis oppleves som noen ulykke. Det er jo det de fleste vil: Bo hjemme så lenge som mulig!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter