Flere eldre inn i styrene! – Det er kommune- og fylkestingsvalg i år!

Valgene finner sted allerede 9. september, så det er ikke lenge til! Denne gangen håper vi å få langt flere eldre inn i fylkes- og kommunestyrene! Vi har som kjent et demokratisk problem ved at de eldre er alt for dårlig representert i viktige offentlige organer. Det er faktisk slik at det ikke er meget feil å si at de eldre faktisk er under administrasjon. Nær 930.000 pensjonister må innordne seg beslutninger andre tar på deres vegne, uten at de selv har vært med å bestemme.

Vi vil minne om muligheten til å kumulere.  Det gir oss anledning til å endre på stemmesedlene ved å få foretrukne kandidater høyere på valglistene. På denne måte kan vi i betydelig grad påvirke valgresultatet og få flere eldre inn i kommunestyrene og fylkestingene!

Vi har hentet følgende fra Regjeringens hjemmeside – valgportalen:

«VELGERNES ADGANG TIL Å ENDRE PÅ STEMMESEDLENE

Ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg kan velgerne påvirke hvilke av kandidatene som blir valgt, gjennom å gi personstemme til kandidatene på listen. De kan gi personstemme til så mange av kandidatene de vil. Det gjøres ved å sette et merke (kryss, hake eller lignende) i en rute ved navnet til kandidaten (e)

Ved kommunestyrevalg er det også adgang til å føre opp kandidater fra andre lister. Dette gjøres ved å føre disse kandidatnavnene opp i et eget felt på stemmeseddelen. Når velgeren gir personstemme til kandidater på listen, overføres en tilsvarende antall listestemmer til den/de listene disse kandidater står oppført på.»

Ved å omnummerere og stryke kandidater kan man oppnå ganske store endringer. Vi ber våre medlemmer, seniorvenner og lesere av SENIORAVISA å være oppmerksom på denne muligheten.

Følg med i valgdebatten, se hvilke saker de enkelte partiene prioriterer og kumulerer hvis dere mener dette kan gi et bedre valgresultat.

Vi er som nevnt vel 930.000 pensjonister i Norge. La våre stemmer telle slik at flere eldre blir valgt inn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter