Eldrerådet i Fredrikstad engasjerer seg!

Vi har på annet sted i dagens utgave av SENIORAVISA omtalt avvikling av muligheten for betaling med kontanter i Fredrikstad kommunes bevertningssteder. Dette er satt i kraft fra 1. januar.

Vi har kontaktet Per Edvardsen som er leder av Eldrerådet i Fredrikstad kommune for å høre om Eldrerådets holdning til saken og deres rolle.

Eldrerådet er først og fremst opptatt av + Huset på Holmen hvor det er en kantine som er åpen for allmenheten. Kafeen i rådhuset og de interne bevertningsstedene i sykehjemmene opptar ikke eldrerådet på samme måte.

Eldrerådene i kommunene skal forelegges saker som har betydning for de eldre i god tid før beslutning tas. Således skal eldrerådenes synspunkter være en del av grunnlaget når beslutninger tas.

  • I dette tilfelle ser det ut som administrasjonen har tatt beslutningen om å avvikle mulighetene til å betale med kontanter uten først å forelegge saken for eldrerådet. I den grad vår oppfatning av dette er riktig, er dette en saksbehandlingsfeil.

Eldrerådet har tatt opp denne saken med direktøren for Helse og omsorg i Fredrikstad. Det vil bli avholdt et møte mellom Eldrerådet og direktøren for Helse og omsorg i løpet av den nærmeste tiden.

Vi vet ikke utfallet av dette, men regner med at Fredrikstad kommune må reversere beslutningen om å nekte å ta betaling med kontanter. Noe annet vil være i strid med gjeldende lov. Det kan vel ikke Fredrikstad kommune leve med.

Vi er spente på fortsettelsen

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter