Eldreomsorgen i støpeskjeen

SENIOR NORGE Østfold avholdt temamøte i Glenghuset i Sarpsborg onsdag 6. november med en meget vellfylt sal. Foredragsholder var statssekretær Anne Bramo fra helse og omsorgsdepartementet. Vi hadde ytret ønske om å få en redegjøring om forholdet mellom private og offentlige tilbydere av helse- og omsorgstjenester. Det skulle vi få, men hun hadde mer å tilby – ren redegjørelse for regjeringens ambisjoner og planer for utvikling av helse- og omsorgstjenestene. All mulig honnør for Anne Bramo’s foredrag – en meget solid prestasjon.

Vi har etterlyst et konstruktivt og dynamisk samarbeid mellom det offentlige og private aktører i helse og omsorgssektoren. Regjeringen vil at brukerne skal ha valgfrihet – det vil si at brukerne skal ha rett og mulighet til egne valg. Samarbeid mellom offentlige, private og ideelle aktører kan bidra til innovasjon, mangfold, kvalitet og valgfrihet. Konkurranse mellom flere aktører vil spore ti bedre tjenester.

Vi er langt på vei enige i den kurs regjeringen staker ut, men dette blir litt som å bære sprikende staur når kommunenes selvråderett går foran regjeringens ambisjoner. Ideologi framfor kvalitet, lønnsomhet og brukervennlighet, har ført til rasering av private tilbud i enkelte kommuner. Les gjerne på annen plass i dagens utgave av SENIORAVISA – «SYKEHJEMSMASSAKREN».

Granvold Plattformen er regjeringens arbeidsgrunnlag. Her fremgår det at regjeringen vil bidra til at kommuner utreder en fritt brukervalg innen hjemmetjenesten. Dette skal gi brukerne større muligheter til å velge hvem, hva og hvordan tjenestene skal gis. Det er kommunene som avgjør hvilke tjenester som skal være gjenstand for frie brukervalg. Dette er regjeringens hodepine fordi enkelte kommuner går stikk motsatt vei ved å prioritere rekommunalisering av private tjenester innenfor helse- og omsorgssektoren. Hvor galt dette kan gå er Moss og Oslo kommuner eksempler på.

Undersøkelser viser at private aktører er godt konkurransedyktige i forhold til offentlige. De private skårer best på individualisert omsorg mens de offentlige skårer best på faglig bemanning.

Det er gjort forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Det rapporteres om til dels gode resultater. Betviles ikke fordi dette innebærer at omsorgstjenestene blir tildelt øremerkede midler. Det er vanskelig å se dette som noe annet enn en manglende tillit til at kommunene ikke selv greier å foreta nødvendige tildelinger til omsorgstjenesten i konkurranse med andre sektorer.

Regjeringens ambisjoner er nedfelt i reformen «Leve hele livet». Den inneholder ambisjoner og målsettinger det ikke er vanskelig å slutte seg til. Vi stiller oss noe spørrende til reformen. Blir det for mange ting å forholde seg til, blir det for mange kokker, og så kan vi spørre  om det finnes nødvendig gjennomføringskraft? Ville det vært bedre å konsentrere innsatsen om færre mål?

Møtet ble avsluttet med en konsert av en oktett fra Greåker mannskor. Et meget populært innslag.

 

 

 

 

 

Neste møte er sesongavslutning på Gleng i Sarpsborg 4.desember. Det kan hende vi tar en oppsummering fra året som har gått, men for øvrig skal vi ha en konsert av Øistein Darum’s orkester med solister. Evert Taubes «beste» og julesanger. Huk av datoen i almanakken og så er dere velkommen den 4.desember!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter