ELDREOMSORG I NYE MOSS

Nå er det bare i underkant av åtte måneder til Moss Kommune og Rygge kommune slår seg sammen til en stor kommune. Det skjer fra 1. januar 2020. Den nye kommunen som vil få navnet Moss kommune vil med det ha omlag 48.000 innbyggere.

Men før dette skjer er det kommune- og fylkestingsvalg.  De politiske partiene i de to kommunene har etablert samarbeidet som må til, og mange nye navn er kommet opp på valglistene.  Men hva med eldreomsorgen i den nye storkommunen? Hvilken prioritet vil den få opp mot alle de andre gode valgløftene som snart skal spres rundt til folket? Karine Westerveld og Bjørn Boge i Rygge, som begge er pårørende til aldrende fedre, syntes dette var et så viktig tema at de like godt dro i gang et valgmøte med dette som tema.

-Vi startet planleggingen allerede i januar. Vi inviterte en rekke lag og foreninger som til daglig aktiviserer de eldre. Alle var positive, men ingen ville ta ansvar. Ingen ville stå som arrangør, men kunne være med som medarrangør. Alle stilte spørsmål om hvem vi var, og hvorfor vi skulle arrangere en konferanse med de eldre som tema. Så det endte opp med at vi startet vår egen organisasjon som vi har kalt Pårørendeaksjonen for verdig alderdom Moss. Da hadde vi plutselig en stemme vi også. Vi har hele tiden hatt med oss daglig leder for Lilleeng Helsepark, det har hjulpet veldig.

Nå står konferansen like for døren, eller som ansvarlig arrangør valgte å kalle det til slutt – valgmøte. Den går av stabelen 20. mai i Vingparken konferansesenter på Høyda i Moss.  Vi hadde håpet å få besøk av Eldreministeren, men hun var dessverre opptatt den uken, så vi endte opp med vår egen Anne Bramo, som jobber som Statssekretær i Eldredepartementet. Hun skal foredra om eldreomsorgen sett i lys av Granavollen-plattformen, med fokus på bo-løsninger som er i samsvar med de eldres behov. Etter det vil spesialsykepleier Anne-Pernille Rudi også fra Moss snakke om behov og utfordringer hos personer med demens. Stikkord her er differensierte tilbud – kompetanse og ivaretagelse av pårørende.  Diakonhjemmets hage – mangfold og miljø er tema for det tredje innslaget. Her vil prosjektleder Jon R. Solsrud og assisterende direktør ved Diakonhjemmet Omsorg Anne Grethe Slåtten presentere et opplegg for mossefolket. Og før det blir en paneldebatt, hvor alle partiene i Moss deltar vil ordførerkandidatene Hanne Tollerud (AP) og Harald Fløgstad (H) snakke kort om hva de to store partiene vil prioritere i den kommende 4-års periode, dette innen eldreomsorgen.

-Eldreomsorg er viktig, men dessverre alt for lavt prioritert.  Vi ønsker med valgmøtet at eldreomsorgen i den nye storkommunen ikke blir en salderingspost, men blir satt høyt opp på prioriteringslisten. Vår drøm er at politikerne kan starte nytenking innen eldreomsorg. Begynne å se inn i fremtiden og gi den kommende eldrebølgen en ny giv. Kanskje de folkevalgte i Moss kan sette fremtidens eldreomsorg på Norgeskartet og på den måten bli en foregangskommune, avslutter Karine Westerveld og Bjørn Boge, to ildsjeler fra Rygge.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter