Eldreomsorg i nye Moss

Dette var temaet I Lilleeng helsepark 20. mai. Initiativtakere var Bjørn Boge og Karine Westerveld. Statssekretær Anne Bramo tok for seg regjeringens plattform for eldresatsingen, spesialsykepleier Anne-Pernille Rudi snakket om utfordringer ved demens og «Diakonhjemmet hage – mangfold og miljø» ble presentert av prosjektleder Jon R. Solsrud og ass. Direktør for Diakonhjemmet Omsorg, Anne Grethe Slåtten. I tillegg deltok ordførerkandidater og lokale politikere fra Moss og Rygge.

Noen fakta: I løpet av et par ti-år vil vi få mange flere eldre som lever lenger og som sannsynligvis får behov for diverse tjenester for å overleve, for å sette det på spissen. Det trengs flere institusjonsplasser, flere eldreboliger, flere sykepleiere og alt annet som kan plasseres innen disse kategoriene.

Alle var vel enige om at de eldre skulle ha det bra, alle skal jo ha det bra, også eldre, men der stoppet vel enigheten. Venstresiden og høyresiden har forskjellige løsninger, de enkelte partiene har sine løsninger og så har vi de partiene som rir ideologiske kjepphester i tillegg.

Det vanskeligste er ikke å sette seg mål og sågar nå dem, men å finne ut hvilke mål du skal sette deg blir utfordringen når mange løsninger lanseres. Hva blir beste løsningen? Fem-års planer hadde vi under Stalin, i Moss og i mange andre kommuner har vi fire-års planer. Det vil si at en plan holder bare fire år for hvert fjerde år er det kommunevalg. Et eksempel er; bort med private inn med kommunale.

Det ble snakket varmt for digitale løsninger i eldreomsorgen. Det er bare det at mange eldre verken kan eller vil ta i bruk digitale løsninger for de mestrer det rett og slett ikke. Utdanning er løsningen sies det, ja mon tro det, da må den som skal motta utdanningen ønske det selv.

En utfordring politikerne har er at i samfunnet for øvrig er digitale løsninger kommet for å bli. Hvem blir hengende etter også her, jo de som ikke behersker det. Hvor lenge vil vi for eksempel få beholde papiraviser, hvor lenge får vi beholde postombæring. Regjeringens forslag går ut på å redusere det til 5 ganger i løpet av to uker. Hva da med frister som skal overholdes eller nødvendig informasjon for den saks skyld.

Imens snakker politikerne om de eldre. Eldrerådene i Moss og Rygge forsøker å få til noe sammen, får håpe de lykkes og at de blir lyttet til.

Sigmund Skreiberg

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter