Digital kompetanse – på stedet hvil!

Senior Norge er innforstått med det faktum at vi går i retning av et fulldigitalisert samfunn. Det som har vært og er en hovedsak for oss, er å følge opp at omleggingen skjer på en hensynsfull måte ved at de uten digital kompetanse tilbys anstendige løsninger de kan leve med. Fortsatt er det slik at det er ca. 400.000 i Norge uten eller for dårlig digital kompetanse

Vi har også sett det som en av våre oppgaver å gjøre opplæringsmuligheter tilgjengelig for våre medlemmer, enten det gjelder grunnopplæring eller videreutvikling av kompetanse.

Da vi for snart 3 år siden ringte nær 600 av våre medlemmer for å innhente manglende epostadresser, spurte vi alle som ikke var på nett og ikke hadde digital kompetanse, om de hadde planer om å gjøre noe med dette. Vegringen var så godt som 100%.

Manglende vilje til å ta nødvendig opplæring hos de ikke-digitale, har vært og er en sperre.

I forbindelse med nedlegging av filialer iverksatte DnB et gigantisk opplæringsprogram med målet: «Alle skal på nett»!. Da de etter et par år fortsatt hadde nær 60.000 kunder som ikke var på nett, og etter at de hadde brukt noen millioner kroner, skrotet de hele prosjektet.

Vi har hatt ærlige ambisjoner om å legge forholdene til rette for våre medlemmer ved å gi ut en oversikt over de opplæringstilbud som er tilgjengelig i Østfold. Det er ganske mange og finnes jevnt fordelt over hele fylket Vi har ikke kunnet registrere at dette har gitt noen strøm av våre medlemmer til opplæringsstedene.

Offentlige etater har hatt et naivt forhold til det faktum at en betydelig del av det norske folk har stått og står uten digital kompetanse. Innstillingen har vært: «Dette fikser vi ved opplæring!» Tiden har vist at de ikke kunne ha tatt særlig mer feil!

Det siste året har vi hatt en betydelig tilgang av nye medlemmer. Vi hadde trodd at dette skulle innebære at andelen av medlemmer med digital kompetanse skulle øke, men akk nei, fortsatt er vel 40% av medlemmene uten slik kompetanse og er ikke på nett. Vi står på stedet hvil!

En nylig gjennomgang av vår medlemsmasse viser følgende:

Antall medlemmer 698
Antall ikke digitale 285
% ikke digitale 40,8 %

 

Fordelingen pr. aldersgruppe viser en del interessante forhold:

Aldersgruppe Antall medlemmer Ikke digitale % ikke digitale
59 og under 9 2 22,2
60 – 69 150 47 31,3
70 – 79 382 151 39,5
80 og over 157 85 54,1

 

Det at hver tredje i aldersgruppen 60 -69 fortsatt står uten digital kompetanse, er en overraskelse!

Det virket som våre myndigheter trodde dette med utvikling av digital kompetanse skulle være en «quick-fix» med tidsperspektiv noen få år. Om ikke motivasjonen for å ta nødvendig opplæring skulle endre seg radikalt, vil vi komme til å trekke med dette problem i minst 20 år.

I mellomtiden får vi følge opp at de ikke-digitale blir betjent med analoge løsninger som de kan leve med. Det vil være flest eldre – seniorer i vår målgruppe!

For våre egne medlemmer opprettholder vi vår rådgivingstjeneste «Datahjelpen – Ring Terje Lloyd Andersen tlf 922 87 090»!

Så får vi håpe at de progressive, velutdannede 35-åringene i departementene har forstått at det er en realitet de må forholde seg til – at det er fortsatt er 400.000 ikke-digitale i Norge» som skal betjenes på en anstendig måte!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter