Bompengesjokket – 6,8 på Richters skala!

Folk er tålmodige. Det begynner å bli snart 50 år siden den første bomstasjonen dukket opp på Liersletten utenfor Drammen. Den skulle finansiere utbyggingen av en gitt motorveistrekning.  Veiprosjektet er forlengst nedbetalt og bommen er fjernet.

Løsningen med å finansiere nye veistrekninger med bompenger ble mer og mer vanlig, og bomstasjonene dukket opp både her og der over det ganske land. Samtidig økte biltrafikken og pengene rant inn. Bomstasjonene var som melkevillige kuer!

Etter hvert begynte det å bre seg en skepsis til alle bomstasjonene. Folk synes at det ett eller annet sted måtte gå en grense! De var tålmodige lenge inntil bypakkene ble introdusert, hvor byene blir gettoer ringet inn av bomstasjoner, og hvor bompengene ikke skulle gå til finansiering av nye veier alene, men også til vidt forskjellige andre behov. Regningen for beboere som skulle reise ut og inn av bomringen, blir for mange formidable og slår usosialt ut! NOK er NOK!

Overmodige politikere hadde sett på bomstasjonene som sareptas krukker som aldri blir tomme. Politikerne hadde sovet i timen og undervurdert publikums vrede. Bompengeopprøret kom fullstendig overraskende, nærmest som et jordskjelv. Meningsmålingene viser at det nye partiet «Nei til mer bompenger» gjør et kraftig innhogg. På VG’s junimåling viser barometeret at det nye partiet har 9.1%. Nærmest sjokkerende.

Politikerne i de forskjellige «etablerte» partiene løper nå i alle retninger for å forsøke å komme unna den tsunamien som velter inn over dem! De forsøker å finne løsninger som tekkes bompengemotstanderne for å beholde sine egne velgere! Oppslutningen om bompengemotstanderne og det nye protestpartiet er så stor at den ikke lenger kan neglisjeres.

Uansett må det som bygges av veier finansieres, og til slutt er det folket som må betale regningen. Vegringen mot bompenger vil måtte føre til at andre finansieringsmetoder må finnes og veiprosjektene må vurderes på nytt og nye prioriteringer må gjøres. Det pekes på at samferdselssektoren må kunne rasjonaliseres og krympes. Det må kunne stilles spørsmål om skogen av underselskaper som etableres er tjenlig, jfr. det som skjer innenfor jernbanesektoren. Det ser ut som det blir tvingende nødvendig å gjøre ting enklere og billigere!

Politikk er ikke alltid så lett å forstå. Her kommer bompengemotstanderne inn med stor tyngde. For de «etablerte» politiske partiene er dette skremmende. Enda mer skremmende, og forvirrende blir det når bompengetilhengerne, miljøpartiet, MDG, fosser frem fra den andre siden og får hele 13,9% i VG’s junimåling.

Det politiske landskapet er under sterk forvandling, og det blir spennende å se de konstellasjoner som blir utviklet og hvordan makten vil fordele seg.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter