Best i test – LHL-sykehuset Gardermoen!

Etter at vi i løpet av en ukes tid har vært igjennom en utilsiktet, ikke planlagt rundtur til 4 norske sykehus, skulle vi tro at vi har et visst grunnlag for å mene noen om disse. Denne gangen ikke ut fra opplysninger vi har fått fra andre, men fra egne opplevelser.

Vi har ikke tidligere sett noen form for rangering av norske sykehus. Ut fra vårt spede, subjektive grunnlag skal vi gjøre et forsøk. Leserne får ta det for det det er, et uttrykk for umiddelbare refleksjoner!

Terningkast 6 – LHL-sykehuset Gardermoen

Dette er den tidligere «Feiringklinikken» som har flyttet inn i nye lokaler på Gardermoen.

LHL-sykehuset utmerker seg med et fantastisk flott anlegg – åpent, nok med rom og lys, lett å orientere seg i, og enkel tilgang til kundebetjenende personell. En rolig atmosfære gir en umiddelbar følelse av trygghet.

Anlegget til LHL-sykehuset imponerer. Det gir et fortrinn fremfor de andre sykehusene

Meget god oppmerksomhet og oppfølging fra kundebetjenende personell!

Terningkast 5 – A-hus Universitetssykehus Lørenskog

Til tross for at anlegget nå vel er nær 50 år gammelt, så virker det oversiktlig og funksjonelt.  Relativt lett å orientere seg.

Meget god oppmerksomhet og oppfølging av kundebetjenende personell.

Sykehuset imponerte med meget velorganisert og godt planlagt mottakelse da vi ankom med ambulanse fra Gardermoen!

Terningkast 5 – Rikshospitalet, Sognsvannsveien i Oslo

Meget bra beliggenhet med lett adkomst, bil via ring 3 eller med trikk. Gode parkeringsmuligheter.

Anlegget er på langt nær nytt, men utmerker seg nesten på samme måte som anlegget til LHL-sykehuset på Gardermoen – nok med rom og lys og lett å orientere seg i. Enkel tilgang til kundebetjenende personell.

Sykehuset får en liten strek i boka på grunn av manglende teknisk utstyr som forårsaket 3 dagers venting.

Vi skal være forsiktig med å vurdere personalet på de 4 sykehusene opp imot hverandre, men tør si så meget som at personalet på rikshospitalet ikke står tilbake for personalet på noen av de andre sykehusene. De gjorde oppholdet til en positiv opplevelse, ventingen til tross!

Terningkast 1 – Fylkessykehuset på Kalnes

Det nye sykehuset på Kalnes er omtalt i det vide og brede. Det var allerede før oppstart klart at kapasiteten ville bli alt for liten. Likevel korridorpasienter skulle man ikke ha!

Besøket til nevrologisk avdeling på Kalnes stod i sterk kontrast til hva vi hadde opplevd på de andre sykehusene. Det var preget av korridorpasienter som var spredd rundt omkring uten en gang et eneste skjermbrett. Vår første reaksjon var at dette i høyeste grad er uverdig. Stakkars pasienter som er henvist til å ligge på utstilling! Det er fortsatt noe som heter bluferdighet!

Det andre vi reagerer på er at det tok nær to timer før vi fikk kontakt med kundebetjenende personell.

Det kan også være andre forhold vi burde ha omtalt, men vi stopper der!

Vår oppfatning er at situasjonen på Kalnes ikke blir bedre uten at kapasitetsproblemene blir løst på en eller flere måter!

Terningkast 6 – i egen klasse, ambulansetjenesten

Transporten fra LHL-sykehuset Gardermoen til A-hus på Lørenskog ble en fin test. Ambulansebilen er i realiteten et velutstyrt mobilt akuttsykehus, bemannet med spesialutdannet helsefagpersonell. Betryggende.  Fortjener topp bedømming!

Hovedinntrykk etter denne rundturen i 4 norske sykehus, er at de er velutstyrte og at vi trolig ligger langt framme når det gjelder helsefaglig kompetanse. På den annen side tyder alle feilene som avdekkes i norsk helsevesen, på at vi innenfor området administrasjon har et betydelig forbedringspotensiale.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter