Apropos 17. mai!

Vi er heldige vi som bor i Norge!

Vi har nettopp opplevd tidenes 17. mai med sol og flott vær over det ganske land. Det har vært en gigantisk folkefest. De som har hatt tid til å titte litt på TV’en, vil ha sett bilder som flimrer forbi – norske flagg, festkledde, glade mennesker i alle aldre og vanvittig flotte naturbilder! Og ikke minst 17. mai toget med tusenvis av barn som paraderer foran kongen, kongefamilien og Slottet.

17. mai er en folkefest, men først og fremst en påminnelse om hvor heldige vi er vi som bor i Norge! Det synes så åpenbart hver gang vi ser overfylte båter med flyktninger på vei over Middelhavet og utbombede byer i Syria og andre krigsområder!

Det som er vår styrke, er at vi har et velfungerende samfunn med et sett med kjøreregler som er respektert, har allmenn aksept og som de aller fleste retter seg etter. Vi har et stabilt demokrati med røtter århundrer tilbake i tid. Det er et samfunn som prioriterer fellesskapet, men som samtidig gir rimelig spillerom for individet.

Vi har utviklet et samfunn som ikke er dominert av klasseskiller, men av likeverd. Det er symbolikk i bildet av Kong Olav da han betaler sin billett på trikken.

De samfunn som har de største problemene, har det til felles at de ikke har maktet å etablere stabile styresett som blir allment akseptert av befolkningen. Fortsatt er det slik at storfamilien, klanen og lokale høvdinger betyr mer enn det store fellesskapet som en nasjon skulle innebære.

Det kan være fort gjort å ta våre goder for gitt. Hva betyr det å kunne tenke og tro hva vi vil, og hva betyr det å ha frihet for trygt å kunne gi uttrykk for dette uten å risikere represalier.

Hva betyr det å ha en selvstendige media, som aviser og radio/tv, som fritt kan utøve en granskende og kritisk journalistikk. Vi ser en urovekkende tendens til at stadig flere autoritære statsledere knebler media, og nekter sine innbyggere tilgang til informasjon de burde ha selvfølgelig adgang til.

Norge er et langstrakt land med vel 5 millioner innbyggere og god plass til alle. Allemannsretten sikrer oss fri tilgang til en enestående natur mange kan misunne oss. Det er jo slik i mange land at befolkningstettheten innebærer at folk nesten «står oppe på hverandre» og at fritt, allment tilgjengelig natur praktisk talt er ikke-eksisterende!

Vi har områder med tidvis lokal, uønsket luftforurensning. Men stort sett har vi ren og frisk luft nok til alle. Hver gang vi ser bilder fra storbyområder i andre land hvor luftforurensingen er så stor, at alle går med munnbind, så skulle vi forstå hvor heldige vi er.

På toppen av dette har Norge en solid økonomi, basert på naturgitte forutsetninger.

Vi er heldige – det er nesten som vi skulle ha vunnet i Lotto alle sammen!

La oss verne om våre verdier!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter