Alene med økonomien – er du forberedt?

Oppdatert 27.april 2019 kl. 12:20
Når ektefeller eller samboere går inn i pensjonisttilværelsen, er det vanlig at de planlegger ut fra en felles økonomi og at de alltid skal være to! Felles inntekter og felles kostnader. Nå er det imidlertid slik at før eller senere så blir den ene sittende igjen med alt ansvaret alene. Hvor godt er man forberedt til å mestre denne situasjonen?

Det er ikke uvanlig at den ene av de to er «forretningsfører» og tar det aller meste av ansvaret for familieøkonomien. Dessverre er de ofte slik at den andre ikke engasjerer seg og er dårlig og er dårlig informert. Om «forretningsføreren» brått skulle falle bort, vil den andre stå overfor noen umiddelbare utfordringer.

Det er viktig at begge parter er gjensidig informert og at begge har kompetanse til å inneha rollen som «forretningsfører»!

I dag kommer man ikke utenom det faktum at familieøkonomien administreres gjennom nettbanken. Derfor skulle begge parter ha kompetanse til å bruke nettbanken. I motsatt fall skulle den som overtar ansvaret for økonomien, måtte søke hjelp umiddelbart!

Om den ene parten skulle havne på sykehjem, så innebærer dette betydelig endring i de økonomiske forutsetninger. Det offentlige tar nemlig 80% av inntekten fra sine beboere til å dekke sine utgifter. Den som sitter igjen i den tidligere felles bolig, har imidlertid fortsatt de fleste utgifter ubeskåret. Den samme problemstilling gjør seg gjeldende om den ene skulle dø. I begge tilfelle blir det spørsmål om hvor langt en inntekt rekker.

Nå skal det sies at forskriftene har en bestemmelse om at dersom en beboer har hjemmeboende ektefelle, så skal refusjonskravet reduseres betydelig, og man bruker som eksempel at «vedkommende ikke skal komme dårligere ut økonomisk enn om hun/han var enke eller enkemann». Dette gjelder foreløpig ektefeller og ikke samboer, men dette blir det vel endring på etter hvert.

Det er viktig å sette seg inn i hovedreglene for pensjonsordninger. Reglene i folketrygden er ikke de samme som i private pensjonsordninger.

Alle offentlige pensjonsordninger omfatter etterlattepensjon. Arbeidsgivere i privat sektor trenger kun å ha alderspensjon for sine ansatte. Det er viktig å sette seg inn i hvilke rettigheter man har, og hvilke ytelser man kan forvente.

Det er forskjellige regler for samboende og ektefeller. Offentlig tjenestepensjon forutsetter at man er gift, om man skal ha rett til etterlattepensjon. I det private næringsliv er det opp til arbeidsgiver om man vil ta inn rett til etterlattepensjon elle ikke. Sjekk hva som gjelder deg!

Mange pensjonister har betydelig egenkapital bundet i egen bolig. I tilfelle den ene blir sittende igjen i uskiftet bo med anstrengt likviditet, burde begge gjennom testamente eller særskilt avtale, ha adgang til å ta opp lån med sikkerhet i sin del av eiendommen. Dette kan være avdragsfrie «seniorlån» hvor rentene som påløper legges til etter hvert og gjøres opp når boligen til slutt avhendes.

Hver enkelt må finne sine individuelle løsninger. Det som er viktig er å planlegge og være forberedt på den situasjonen at før eller senere så blir den ene av de to sittende igjen med hele ansvaret for økonomien.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter