Aldersangst hindrer bruk av høreapparat

Ukebrev – Senior Norge – uke 28

 

Forhandlingsrett – nei takk!

Pensjonistforbundet krever forhandlingsrett mot staten om trygdereguleringene. Senior Norge og våre samarbeidsorganisasjoner i Seniorenes fellesorganisasjon støtter ikke deres krav. Det er tre vesentlige grunner til det.

Klikk her for å lese mer.

Aldersangst hindrer bruk av høreapparat

 

Når vi blir eldre reduseres alle sanser; syn, smak, lukt osv. Men tap av hørsel ser ut til å bety mye mer enn bare å ikke få med seg det som blir sagt rundt bordet. Førsteamanuensis Ingela Lundin Kvalem, som forsker på kroppsidealer, mener mange opplever at å gå til anskaffelse av høreapparat er et tydelig tegn på at man blir gammel og funksjoner forsvinner.  Samfunnets negative syn på aldring gjør at flere utsetter å gå til anskaffelse av høreapparat til tross for at de i dag er både diskret og gratis!

60 pro­sent av 60-80-år­in­ge­ne hø­rer dår­lig, av de som har rundet 80 hører 90% dårlig.

Senior Norge oppmuntrer alle til å bekjempe tabuer rundt aldring. En person som bruker høreapparat er en person som ønsker å lytte og delta.

 

Sjekk hørselen din på www.horselstesteren.no

Kilde: abcnyheter.no

 

En av våre lesere er kommet med følgende innspill:

Vil ha en eldre-ansvarlig til alle!

De fleste eldre, som har vært snille mot barna sine, opplever vel at de alltid følger med i hvordan vi har det, og hjelper til når det trengs.

Ikke alle er så heldige. Det er svært mange ensomme, både eldre og yngre, i vårt samfunn. Ingen burde være helt alene, hvis de ikke spesielt ønsker det. Mange har ingen barn eller annen familie.

En «eldre-ansvarlig» behøver ikke ha noen annen forpliktelse enn å ringe eller besøke en eldre regelmessig, og gi beskjed til rette vedkommende, hvis noe er i veien. En viss formalisering kan være hensiktsmessig, slik at alle eldre, som ønsker det, eller ses å ha behov for det, burde ha minst én person, som tar på seg et slikt oppdrag.

De som ikke har fast kontakt med slektninger, burde bli tildelt én fra helsevesenet, fortrinnsvis en nær nabo, som frivillig, eller på oppfordring, melder seg til tjeneste. De som har et visst overskudd av tid og ansvarsfølelse/kjærlighet burde oppfordres til å melde seg til slik tjeneste. Friske eldre, som kanskje ikke har nok interesser og gjøremål, burde hjelpe de enslige eldre.

 

Tips:

I vårt sameie, 14 leiligheter med mange enslige eldre, har alle en liste over naboene, med navn og telefonnummer til deres nærmeste pårørende. Ikke alle tenker på hvor nødvendig dette er.

– Noe å tenke over!

 

Oppstart for arbeidet med pensjon fra første krone

Senior Norge har i budsjettmøte med regjeringen forlangt at man skal kunne tjene opp pensjon fra første krone. Nå meldes det fra Regjeringen at Finansdepartementet har satt ned en arbeidsgruppe som skal utrede spørsmålet om pensjonsopptjening fra første krone i private innskuddspensjonsordninger. Vi venter spent på resultatet.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter