Agnete Tjærandsen: «Vi over 80 skal regnes med!»

Agnete Tjærandsen er NRK-veteran fra noen årtier tilbake. I sitt 87 år er hun like aktiv som før. Hun er leder for eldrerådet i Bodø, vara på Stortinget for Høyre Nordland, og hun er landstyremedlem i SENIOR NORGE, for å nevne noen av hennes engasjementer.

Hun er en av de som tar vår vaktbikkjerolle på alvor. I et program på NRK den 28. september reagerer hun på en spesiell form for aldersdiskriminering. Statistisk Sentralbyrå gjennomfører kartlegging av de fleste områder, men unnlater i sine spørreundersøkelser å inkludere folk over 80 år. Vi snakker om over 200.000 – 5% av Norges befolkning, som ikke blir spurt og følgelig heller ikke hørt!

Dette innebærer at vi mangler fakta om denne gruppen og at myndighetene må basere sine tiltak på tro og synsing. Det er ikke den beste forutsetning for at det iverksettes riktige tiltak.

Agnete Tjærandsen legger vekt på at det skal finnes løsninger også for de som ikke trenger pleie og omsorg.

Statistisk Sentralbyrå inkluderer eldre i sine undersøkelser om helse og levekår, men ikke om eldres tidsbruk, reisevaner arbeidskraft, kultur, holdninger, meninger og mediebruk.

Mange eldre reagerer på dette. De vil regnes med, og vil ikke behandles som barn. Nå kan det nesten se ut som Statistisk Sentralbyrå regner dem som døde.

Et forhold som kan ha bidratt til at det har blitt slik, er at de eldres stemmer knapt blir hørt. De er nesten ikke representert i besluttende organer som bystyrer, fylkesstyrer, storting og regjering. Det er slik at 830.000 pensjonister faktisk er «under administrasjon»!

Det er fint at dette spørsmålet får oppmerksomhet. Aldersgruppen over 80 år er den befolkningsgruppen som øker raskest. Det er viktig at kunnskapene om denne gruppen er fyllestgjørende. Vi lever lenger, helsen er bedre og mange eldre er friske, oppegående og fortsatt aktive. Agnete Tjærandsen er med sine 87 år som vara for Nordland Høyre på Stortinget et eksempel på dette.

Det er viktig at vi har kunnskap om utviklingen av de eldres behov, forventninger og krav. Vi ser at eldre- og folkehelseministeren er oppmerksom på dette.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter